Zomercursus: De eerste Christenen tot aan de concilies

Wist u dat Jezus optreedt te midden van vrome farizeeërs, apocalyptici en essenen? En wat dat betekent? Het aller vroegste christendom ontstaat óók midden in de Hellenistische cultuurwereld. Paulus vertegenwoordigt de Hellenistische kant van het allervroegste christendom. Dankzij brieven van Paulus kunnen wij de invloed van het Griekse denken op het vroege christendom goed volgen. 

Paulus bedient zich van de godsbeelden en scheppingsleer van de Grieken. Paulus zegt tegen de Grieken: Aphrodite Uranus had de chaos van de vier elementen in de sfeer tussen hemel en aarde (het ondermaanse) moeten ordenen. Dat is niet gebeurd. Daarom moet de Zoon van God zelf afdalen tot in het ondermaanse om de luchtlaag te zuiveren van de ‘archonten van het machtsbereik van de lucht’ (Ef.2:1-2).

Het vroege christendom kent vele gezichten waaronder de gnostiek en het manicheïsme.
In uiteenzettingen met deze ‘andere’ vormen van christendom, ontwikkelt zich ‘ons’ kerkelijke christendom. Hoe verloopt dit proces en welke keuzen maakten de kerkvaderen en waarom? Terug dus naar de eerste eeuwen van het christendom. Om dat te kunnen doen pellen we deze dagen vele lagen van het latere christendom af.

Het Christendom dat wij kennen is niet hetzelfde als het Christendom uit de eerste eeuwen. Door terug te gaan naar de eerste eeuwen verdiept ons geloof en vernieuwt ons kijken op het Christendom. U maakt kennis met de verschillende Messiasverwachtingen bij de verschillende Joodse groeperingen (Tenach, apocalyptisch, esseens); de wording van het Nieuwe Testament; Paulus de Griek, Griekse kosmologie, joods christendom, gnostiek en Manichees Christendom, kerkvaders (Origenes, Augustinus), concilies.

Aanbevolen literatuur: B. Baan, Chr. Gruwez, J. van Schaik, Bronnen van het christendom. Petrus, Paulus en Johannes, Zeist 2007. ISBN 978-90-6238-887-5  (bestel bij Kirchner)
Er wordt gebruik gemaakt van een reader

John van Schaik studeerde middeleeuwse mystiek en promoveerde op het godsbeeld van de laat-antieke manicheeërs en de katharen. Hij is hoofdredacteur van BRES Magazine voor religie, wetenschap en gnosis en heeft vele publicaties op zijn naam staan over het gnostische, mystieke en esoterische christendom.

Datum: vr. 26 aug. 17.00 uur – wo. 31 aug. 10.00 uur
prijs: €  435,- p.p. (2-pk) – € 535,- (1-pk) (incl. overnachting, diner, lunch, koffie en thee en reader)
opgave en locatie Buitengoed Fredeshiem: Buitengoed Fredeshiem Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk-De Bult telefoon: 0521 – 535100 www.fredeshiem.nl info@fredeshiem.nl

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *