Zinvol en duurzaam ondernemen 1: Boer Dirco te Voortwis

In deze eerste aflevering van een nieuwe serie over duurzame en zinvolle ondernemers laat boer Dirco te Voortwis ons zien hoe hij zijn boerderij runt met aandacht voor dier en mens. Deze serie komt tot stand dankzij Zinweb en de NVO.


See video

Bovenstaande video is de eerste in een reeks van vijf portretten van ondernemers die, geïnspireerd door hun persoonlijke zingeving, een keuze voor een duurzame manier van ondernemen hebben gemaakt. Waar vinden zij inspiratie om anders te werken dan de massa? Hoe denken zij over de transitie naar een duurzame samenleving? Moeten we voor die transitie vooral verwachtingen hebben van de overheid, van burgers of van bedrijven?

Deze week is het de Week van het geld. Kiezen we voor winstmaximalisatie, al dan niet onder druk van aandeelhouders? Of laten we onze verantwoordelijkheid én idealen voor een duurzame wereld leidend zijn? De eerste ondernemer die zijn visie geeft op duurzaamheid en zingeving is Dirco te Voortwis.

Dirco te Voortwis is een jonge boer in Baambrugge, een klein dorpje onder de rook van Amsterdam. Een jaar geleden heeft hij het boerenbedrijf van zijn ouders, Lindenhoff, overgenomen. Hij houdt koeien en varkens voor het vlees en hij verbouwt groente. De werknemers op de boerderij zijn vooral mensen met een drugsverslaving. Te Voortwis en zijn mede-ondernemer Jonathan Vinken geloven dat ze het beste af kunnen kicken als ze al werk hebben, in plaats van dat dat een voorwaarde voor werken is.

Dirco is christen en dat is voor hem van cruciale betekenis voor hoe hij werkt als boer. Het begrip rentmeesterschap speelt een centrale rol. Een fragment uit de visie van Lindenhoff:

Lindenhoff is niet alleen leverancier van vlees, groenten, zuivel en specialiteiten. We noemen onszelf ambassadeurs van authentieke smaak. Die titel verplicht ons om altijd te zoeken naar producten die smaken zoals de natuur het bedoeld heeft. (…) We zijn ons ervan bewust dat we de aarde in bruikleen hebben. Als goede rentmeesters voelen we ons verplicht zo verantwoordelijk mogelijk met producten om te gaan. Voor onszelf, maar ook voor een volgende generatie.

Dirco gelooft niet in subsidies voor zijn manier van boeren, omdat hij als gelijke wil opereren op de markt en hij gelooft dat dat mogelijk is. “Subsidies scheppen een fake realiteit. Mensen moeten betalen voor de producten wat ze waard zijn.” Het laveren tussen de commerciële belangen van het bedrijf en de idealen van de ondernemer levert echter een hoop dilemma’s op.

Ruben Altena
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *