Zin in de k(r)oning – Tarot

Nog even en dan zal Prins Willem-Alexander het stokje overnemen van Koninging Beatrix. Zinweb vroeg drie dominees of zij de aanstaande koning willen vergelijken met een bijbelse of symbolische koning. Vandaag Peter Samwel met de koning(en) uit de tarot.

Op 30 april is het dan zover, Prins Willem Alexander worden gekroond tot ons nieuwe staatshoofd. Vele festiviteiten zullen deze troonswisseling kracht bij zetten, want overal in het land wordt uiting gegeven aan de blijdschap van dit bijzondere moment. Koningin Beatrix wordt weer Prinses en Prins Willem Alexander en Prinses Màxima worden respectievelijk Koning en Koningin.

Koning zijn is beslist geen eenvoudige taak en zeker niet in het mondige Nederland. Veel landgenoten zullen weldra wel iets van onze nieuwe Koning vinden. De vraag is echter allereerst waar een echte Koning, anno 2013, eigenlijk allemaal aan dient te voldoen? 

De Tarot is een picturale kosmologie, bestaande uit tachtig beelden, die een weergave wil zijn van het leven op meerdere bewustzijnsniveaus. Vanuit die weergave beschouwd zou Koning Willem Alexander straks kunnen worden beoordeeld vanuit verschillende invalshoeken. De Tarot presenteert namelijk liefst vier typen Koningen te weten:

1.    De Koning van Pentagrammen (aarde)

2.    De Koning van Staven (vuur)

3.    De Koning van Bekers (water)

4.    De Koning van Zwaarden (lucht)

Voor het gemak zien wij het liefst alle kwaliteiten van deze vier Koningen in onze nieuwe Koning Willem Alexander, en dus in één persoon gerepresenteerd. Eenvoudig gezegd zal hij dan aan moeten tonen de Koninklijke beheersing te hebben over de basiskwaliteiten van zowel aarde, vuur, water als lucht. Voorwaar geen eenvoudige opgave.

Koning Willem Alexander zal, als hij de talenten van Pentagrammen leeft, betrouwbaar moeten zijn en gedegen. Hij zal zijn zakelijke kant moeten tonen die zeker ook van hem gevraagd zal worden als hij andere landen bezoekt vanwege economische samenwerking met Nederland. Daarbij dient hij ook vanuit zijn talenten een zekere mate van diplomatie te tonen.

Als het gaat om handel drijven, toch een verworvenheid van de Nederlandse koopmansmentaliteit door de eeuwen heen, dan zal hij als Koning (van Staven) met zijn ondernemende karakter adequaat naar buiten moeten treden en natuurlijk ook de  normen en waarden moeten openbaar maken van waaruit ons land het handel drijven en het zaken doen voorstaat.

Van onze nieuwe Koning zullen wij ook vragen dat hij zijn meer beschouwende kant aan mensen laat zien. Hij dient daarom ook warm te zijn en begripvol, empathisch en meelevend. Nederlanders verwachten dat deze kant van zijn Koningschap vooral zal tonen dat hij een Koning van het volk is en in die rol genuanceerd raad en adviezen weet te geven. En de mensen zullen daarom met gespitste oortjes luisteren naar al zijn Kerstredes en andere interviews waar hij als vorst van onze natie aan het woord is.

En tot slot vragen wij van onze nieuwe Koning ook nog dat hij beschikt over een scherpzinnig verstand. Hij moet vooral, nu hij de scepter gaat zwaaien, verstandig zijn en niet nog steeds ‘een beetje dom’. Hij mag ten alle tijden een eigen mening hebben maar het volk zal steeds van hem eisen dat zijn mening goed doordacht is en weloverwogen. Hij moet blijk geven van klare taal en logisch denken. Zo vertegenwoordigt Koning Willem Alexander ook de Koning van Zwaarden in de Tarot.

En als mocht blijken dat hij een van deze vier Koningen niet zo goed vertegenwoordigt binnen zijn toekomstige taak en functie, dan zal het volk hem daar beslist op aanspreken of zelfs op afrekenen.  Voorwaar geen sinecure waar onze nieuw Koning op 30 april aan begint. 

Men kan zich dan ook afvragen of de nieuwe Koning wel te benijden is, want immers wie is in staat al deze kernkwaliteiten van de vier Koningen in de Tarot in één persoon, notabene tot in de perfectie te beheersen?
Wie zelf zó perfect is, werpe straks de eerste steen!

Peter Samwel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *