Zin in de k(r)oning – Astrologisch portret

Geboren 27 april 1967 om 19.57 uur te Utrecht;
Ascendant 7’55 Schorpioen; MC 22’05 Leeuw

In de Klassieke Astrologie berekenen we eerst zijn temperament: Hij heeft een evenwichtig maar licht dominant sanguinisch temperament. Zijn karakter zou je dan ook kunnen schetsen als iemand die sociaal en spraakzaam is maar ook koel en afstandelijk. Hij neemt het luchtig en communiceert graag. Tegelijkertijd laat hij zich niet echt zien. Uiterlijk heeft hij een lichte, luchtige, vrolijke verschijning maar ook distant. Hij is lang, blond en heeft veel vocht (een uitdijend lichaam). Preventief via voeding enz. zou hij daar aan moeten werken.

Zijn gedrag wordt sterk bepaald door 2 planeten en dit geeft een innerlijke tegenstrijdigheid weer. Enerzijds is daar de planeet Jupiter die bij hem in verhoging staat. Mercurius ontvangt Jupiter in tripliciteit en de Maan staat in het teken van Jupiter. Bovendien staat Jupiter in het teken van de Maan. We zien hier een sterke wederzijdse receptie. Deze kant van hem is vrijgevig, geeft hem visie, hij houdt van feestvieren en overvloed, internationale contacten, het buitenland, wetenschap, spiritualiteit en mensen. Hij heeft iets met spiritualiteit, een positief sterk benadrukt 9e huis maar dat geldt voor alle 9e huis thema’s: wetenschap, astrologie, het buitenland, religieuze zaken. Anderzijds staat Mercurius in het teken van Mars (heer 1 = hijzelf), een Mars in vernietiging in het 12e huis. En die Mars maakt een sextielaspect met de Maan. Hij zal soms scherp en bijtend kunnen reageren. Een Mars in vernietiging duidt ook op woede. Hij heeft woede in zich en uit dat soms. Dat keert zich tegen hemzelf (12e huis thema). Dit zijn de twee belangrijke aspecten van zijn gedrag.

Zijn verstand is natuurlijk Mercurius in Ram; hier een snelle planeet, in een hoofdteken maar ook in het 6e huis, accidenteel niet sterk. Hij wil actie, presteren en gaat daarvoor de strijd aan. Het moet snel gaan en daarin is hij impulsief. Mercurius maakt een oppositieaspect met Mars die woede in zich draagt. Dit brengt innerlijke spanningen bij hem teweeg (is meer het negatieve). De Maan ontvangt Mercurius in vernietiging en wantrouwt dus de informatie die zij van hem ontvangt. Zij wordt meer beïnvloed door Jupiter (is meer het positieve). Deze planeten, Mars, de Maan en Mercurius maken allemaal (uitgezonderd Jupiter), aspecten met zijn MC. Die innerlijke tweestrijd beïnvloedt zijn carrière.

Zijn motivatie is ook wel de rode draad in zijn leven: enerzijds zoals gezegd de grote invloed van Jupiter, dispositor van de Maan en planeet die Mercurius in tripliciteit ontvangt. Het is ook zijn horoscoopheerser dus zijn beschermengel en staat in het teken van de Maan. Anderzijds is daar de sterke invloed van Mars (heer 1), de woede. Dat is zijn “duiveltje” zoals dat gezien werd in de oude christelijke traditie. Op je rechterschouder zit je beschermengel en op je linkerschouder zit je duiveltje. We zien dus hier een benefieke Jupiter en een malefieke Mars.

Zijn talent ligt in zijn horoscoopheerser Jupiter. Jupiter is de optimist onder de planeten. Hij kijkt in de toekomst en wil daarvoor de grote lijnen uitzetten. Hij gelooft in expansie en vooruitgang en is de astrologische tegenspeler van Saturnus, de nuchtere begrenzer. Jupiter verwijst naar alles wat met visie, plannen en groei te maken heeft.

De vaste sterren in een horoscoop duiden op de belangrijke thema’s in een leven. Ik geef hier enkele die in zijn horoscoop een rol spelen:

Rigel conjunct Venus; Robson duidt op eer en gunsten op middelbare leeftijd; een goed en invloedrijk huwelijk.

Ras Alhague conjunct de Maan; Robson duidt op bekendheid in religieuze zaken; gunstig voor winst.

Procyon conjunct Jupiter duidt op vele reizen, moeilijkheden door verwanten, de kerk of de wet; hulp door vrienden.

Eventuele overeenkomsten tussen de prenatale eclips/lunatie en de radix (= de geboortehoroscoop) duiden op publieke bekendheid. Net vóór zijn geboorte (24 april 1967) vond er een Volle Maan Total Eclipse plaats waarbij de kruizen, zijn radix kruizen raken:

Ascendant 23 ‘Leeuw staat op zijn radix MC

Het eclips MC staat conjunct zijn radix Descendant en zijn Zon

De eclips Mars (heer 1) staat op zijn radix heer 1

De eclips Jupiter (horoscoopheerser) staat op zijn radix Jupiter

Conclusie: dit duidt op grote publieke bekendheid; 

De dominante invloed van een planeet op een hoekpunt is zeker zijn Zon op de cusp van 7. Dat duidt op het koningschap, vooral omdat het antiscion van de Zon precies op zijn MC in Leeuw valt.

Bij een uitgebreid astrologisch portret kijken we ook naar een aantal andere zaken, zoals bijvoorbeeld het Pars Fortuna. Dit is het belangrijkste punt in de hele horoscoop. Het laat zien waarom de ziel hier op aarde is gekomen. 

Het PF zoals bij Willem Alexander in het 8e huis, zoekt de waardering van anderen. De dispositor van het Pars is Mercurius waar hij een sextiel aspect mee maakt en waarmee het PF in receptie staat. Hij zal dit willen doen door een actieve, vurige communicatie. Het PF van hem maakt ook een oppositie aspect met de Maan. De oppositie wijst er op dat de Maan (de vormgeefster) zijn zielsverlangen kan waarmaken maar dat het een moeilijke opgave is. Verder kun je in een uitgebreid astrologisch portret kijken naar zijn loopbaan en publiek functioneren, het aantal zussen/broers en de relaties ermee, eventuele kinderen en de relatie ermee, huwelijk, geld en financiën, ziekte en gezondheid, ouders en familieachtergrond, religie/geweten, het Pars van Roeping en het Pars van roem. Ik ga dat hier niet doen omdat over prins Willem Alexander veel bekend is en hij natuurlijk een buitengewoon persoon is door zijn geboorte. 

Wat wel interessant is om te bekijken of de troonswisseling effectief “in de sterren geschreven staat”. We bekijken daarvoor bij Willem Alexander de progressies van 30 april 2013. Wat daarbij meteen opvalt is dat de progressieve ascendant op de vaste Koninklijke ster Antares staat (10’Boogschutter). De invloed van de vaste sterren is niet vaag, ze hebben een heel concrete werking. Antares is de Koninklijke ster in de Schorpioen. In totaal zijn er maar 5 Koninklijke sterren in het hele scala van vaste sterren. Antares is het hart van Schorpioen en vertegenwoordigt die essentie. Het is de ster die cycli abrupt beëindigt. Het wonderlijke is dat de solaar van 27 april 2013 (zijn verjaardag) precies dezelfde ascendant heeft. Dit komt bijna nooit voor. Het duidt dan ook op een buitengewone gebeurtenis. 

Als we nu kijken naar de progressies en de solaar van zijn moeder koningin Beatrix (31 januari 1938; 9.47 uur te Soestdijk) zie je eenzelfde situatie. De progressies van 30 april hebben als ascendant 20’ Kreeft, de solaar van 30 januari 2013 heeft eveneens de ascendant op 20’ Kreeft staan. Hier staat echter geen Koninklijke ster. Zij is koningin af. Het is Willem Alexander wiens progressieve en solaar ascendant een vaste Koninklijke ster heeft en wel een ster die cycli beëindigt. Hij begint effectief aan een heel nieuwe fase in zijn leven en sluit een periode af. Een bijna nooit voorkomend verschijnsel. Dit kan alleen maar wijzen op een buitengewone en niet-alledaagse gebeurtenis: een troonswisseling. Als ik toevallig vorig jaar deze progressies en solaren voor 2013 had bekeken had ik dit kunnen voorspellen. Nu is het slechts laten zien wat IS en dat is prima! 

Wat bij koningin (want dat is ze nu nog) Beatrix opvalt is dat haar heer 1 (=zijzelf) progressief over de vaste ster Algol loopt. Dat is het hoofd van de verstenende Medusa. Als Algol actief is, word je buiten spel gezet door verlies: de schone schijn van het leven wordt uiteengereten. Tijd om het zwaard van Perseus op te nemen om zich te bevrijden van de stoffelijke gebondenheid en verlangens , zodat dit de doorgang naar de verrijzenis kan worden. Het ongeluk van haar tweede zoon zal zeker de doorslag hebben gegeven bij haar beslissing om afstand te doen van de troon. 

Miek Pot
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *