Zes bijzondere geloven die je waarschijnlijk nog niet kent

Christendom, jodendom, zoroastrisme en bahai’. De een is iets bekender dan de ander, maar waarschijnlijk gaat er ergens wel een belletje rinkelen. Maar van deze zes bijzondere geloven heb je mogelijk écht nog nooit gehoord.

Aghori Sadhus
De Aghori aanbidden de god Shiva, de Hindoeïstische god van vernietiging en leven om die reden rond crematieplekken. Om dichterbij Shiva te komen smeren ze zich onder meer in met as van overledenen, drinken ze uit een menselijke schedel, mediteren ze zittend op een lijk, bedrijven ze de liefde tussen de doden en eten ze vlees van overleden mensen die niet ritueel zijn verbrand. Volgens de Aghori-monniken bereiken ze verlichting door op deze manier, die door anderen als taboe wordt gezien, te leven.

Aghori

Aghori monnik, foto: Mike Behnken via Flickr.com

Ondanks dat ze in India worden gevreesd vanwege hun levensstijl zijn ze erg vredelievend. Want wanneer je volgens de aghori haat in je hebt kun je niet mediteren en verlicht raken. De Italiaanse fotograaf Christiano Ostinelli leefde enige tijd met Aghori en schoot deze mooie foto’s.

Ásatrú
Ásatrú is een geloof dat zich baseert op de voorchristelijke Germaanse mythologie. Oude Germaanse geloven zijn sinds de Middeleeuwen volledig verdwenen, maar in de negentiende eeuw is er een poging gedaan ze nieuw leven in te blazen. Sinds 1972 is ásatrú een officieel geloof in IJsland en inmiddels wordt het ook in andere Scandinavische landen erkend.

Astaru

IJsland, het eerste land waar ástarú werd erkend. Foto: Taylor Leopold, via Unsplash

Het is een veelgodendom, met bekende goden waaronder Wodan, Freyja en Thor, waarbij de goden worden onderverdeeld in drie rassen: de aesir (koningen, gildes, handswerkmannen), vanir (natuurkrachten en vruchtbaarheid) en jotnar (rezuen die continu in strijd zijn met de aesir). De feestdagen vinden plaats rondom de seizoensovergangen, waarin de goden worden geëerd. De meeste aanhangers leven daarnaast volgens de negen nobele deugden, zoals moed, waarheid en gastvrijheid. Zie hier hoe een fotograaf een huwelijk volgens de ásatrú-traditie heeft vastgelegd.

Cheondoisme
Het cheondoisme is een vrij recente Koreaanse religieuze stroming die is ontstaan tijdens de boerenopstand in 1812. Het betekent de religie van de hemelse weg. De roots liggen in het Koreaanse sjamanisme en boeddhisme, maar er komen ook christelijke elementen terug. Het geloof gaat ervan uit dat god in ons allemaal leeft en dat we ernaar zouden moeten streven om van de aarde een mooie plek te maken.

Choe-je-U, oprichter van Cheondoisme

Choe-je-U, oprichter van Cheondoisme

Iedereen is gelijk: arm, rijk, oud, jong. Een belangrijk onderdeel van het cheondoisme is dat aanhangers nadenken over hun daden en een groot sociaal bewustzijn ontwikkelen. Net zoals bij veel andere geloven is er een geloofsplaats waar men samenkomt. Zo ziet de tempel in Seoul eruit.

Yoruba
De yorubareligie is de oorspronkelijke religie van het Yorubavolk dat in West-Afrika woont. De god Olodumare, die een onzijdige levenskracht is en alles heeft gecreëerd, staat centraal. Hij communiceert via natuurkrachten, de Orisha’s. Over deze natuurkrachten worden mythes en verhalen verteld die per regio kunnen verschillen. Orisha’s hebben niet perse altijd goede bedoelingen, sommigen zijn bijvoorbeeld regelmatig dronken en halen rare streken uit. De yoruba geloven dat ieder mens een lot heeft en op spiritueel vlak moet groeien, hier gaan soms meerdere levens overheen.

Yoruba

Egungun, een orisha, dansoutfit, foto: The Childrens Museum of Indianapolis via Wikipedia

De ceremoniële diensten zijn altijd op de orisha’s gericht. Rituelen bestaan onder meer uit ceremonieel trommel spelen, healing en geesten uitdrijven. Ook wordt daarbij vaak aan lichaamsversiering gedaan. De religie heeft zich in de wereld verspreid door slavenhandel naar enkele Zuid-Amerikaanse landen. De basis is in een aantal streken in Brazilië, Suriname en Cuba gebleven, al is het vermengd geraakt met andere religies.

Cao Dai
Cao Dai (spreek uit als gao-die, wat zoiets betekent als hoge toren) is een religie die in 1926 in Vietnam is ontstaan en ook de naam van de god die wordt aanbeden. Cao Dai is overigens een afkorting, de volledige naam is Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Het geloof was een poging om een nieuwe stroming te creëren op basis van bestaande Noord- en Zuid-Vietnamees religies. Het resultaat is een mix van het boeddhisme, confucianisme, taoïsme, christendom, de islam en Vietnamese spiritualisme.

Cao Dai

Cao dai aanhangers, foto: Alex Valavanis via Flickr.com

Vroeger had Cao Dai occulte gebruiken zoals het communiceren met de doden via seances, maar die gebruiken zijn inmiddels door de Vietnamese overheid verboden. Hun religieuze symbool is een alziend oog in een driehoek, die onder meer is afgebeeld in een grote tempel in Zuid-Vietnam waar jaarlijks vele pelgrims (en toeristen) naar toe trekken. Klik hier voor een sfeerimpressie.

Mandaeërse geloof
Mandaeërs zijn afkomstig uit het grensgebied tussen Iran en Irak. Er wonen momenteel nog zo’n zeventigduizend aanhangers verspreid over de wereld. Hun geloof wordt gezien als een gnostische, syncretische en dualistische levensbeschouwelijke stroming. Menda, het woord waar het geloof van is afgeleid, staat voor kennis van god. Er is geen vaststaande doctrine zoals bij andere geloven, er zijn wel enkele uitgangspunten.

Mandaeisme

Mandaese kerk in Irak, foto: aziz1005 via Wikipedia

Zo is er geen verlosser, maar worden er wel enkele profeten erkend, zoals Seth, Adam en in het bijzonder Johannes de Doper. Een belangrijk ritueel is namelijk de doop, om de ziel te reinigen. Een mandaeër wordt zelfs enkele keren in zijn leven gedoopt. Onder meer bij de geboorte, het huwelijk en andere markeerpunten in het leven. In Nederland bestaat ook een gemeenschap van Mandaeërs, zij komen bijvoorbeeld samen tijdens het jaarlijkse doopfestival.

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *