Wandelgids voor zinzoekers

Boekrecensie door Bas van der Bent
Het internet is centraal komen te staan in het leven van alledag. Geen televisie of radio-uitzending, geen krant en folder, of er wordt wel naar het internet verwezen. Ook persoonlijke contacten tussen mensen over heel de wereld vindt in toenemende mate plaats via het internet. Zo komt het dat zelfs het nieuws tot ons komt via het internet.

De profetie van de Franse theoloog Teilhard de Chardin uit de jaren 50 dat in de volgende fase van de evolutie de mensen op de wereld via de computer met elkaar verbonden zijn lijkt in onze dagen te gaan uitkomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de twaalf wereldreligies in al hun verscheidenheid hun plaats op het internet hebben ingenomen.

Onze tijd kenmerkt zich ook door een steeds meer loslaten van vaststaande waarden en overtuigingen en mensen die op zoek gaan naar een nieuwe zin voor hun leven en hun handelen. Hoog tijd dus voor een gids voor mensen die op zoek gaan en die daarbij gebruik maken van hetgeen het internet hen biedt aan mogelijkheden, websites, blogs, webfora, sociale netwerken etc., de zinzoekers op het web.

De Stichting Zinzoeken op het Web biedt zich daarbij aan als gids, niet een gids langs gebaande paden maar een gids in de discussie hoe in de woestenij van informatie en mogelijkheden de eigen paden te ontdekken. De Stichting organiseerde eerder al een zeer geslaagde conferentie over wat er al wel en wat er nog niet te vinden is op het gebied van zingeving, spiritualiteit en religie.

Nu verschijnt een papieren boek dat ter hand genomen kan worden bij de eigen digitale zoektocht en die zoektocht ook enigszins zinvol kan maken. Het boek is geschreven door een groot aantal professionals van uiteenlopende disciplines. Er zijn wetenschappers bij maar ook uitvoerenden. Er zijn theologen, sociologen, communicatiedeskundigen zowel op wetenschappelijk als uitvoerend niveau en hobbyisten die van hun hobby hun bedrijf en broodwinning hebben gemaakt. Toch telt het boek maar 158 pagina’s.

Het is een handboek geworden met een stevige theoretische ondergrond, zowel op theologisch en sociologisch gebied, evenals op het gebied van de communicatiewetenschap. Naast deze theoretische ondergrond kent het boek de beschrijving van een aantal concrete voorbeelden en praktische handreikingen om zelf op zoek te gaan naar voorbeelden van zingeving op het net en om een bijdrage in de zingeving te gaan bieden.

Met hulp van dit boek zou je een goed onderbouwde beleidsnota kunnen opstellen en een profiel kunnen ontwerpen voor een website van een religieuze groepering, een gemeente of een groep die haar opvattingen en activiteiten wil delen. Een helder profiel is immers nodig om een website te bouwen en een beleid is nodig om de communicatie die ontstaat ook op gang te houden.

Met name in de vrijzinnige delen van het Nederlands Protestantisme ontbreken nog veel digitale presenties die in andere delen van het religieuze leven wel aanwezig zijn. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van niet christelijke levensovertuigingen naast vertegenwoordigers van Protestanten en rooms-katholieken laat zien dat iedere stroming en plaatselijke gemeente of gemeenschap zich een ruimte op het web moet toeeigenen om de zinzoekers op het web het vinden mogelijk te maken. Wat dat betreft is het te hopen dat het boek een ruime verspreiding krijgt, het is een aanwinst en maakt voorlopig nieuwe gidsen overbodig.

Bestel
U kunt dit boek online bestellen bij de uitgever
Een recensie-exemplaar kunt u opvragen bij info@skandalon.nl
Informatie: Albert Ronhaar: albert.ronhaar@skandalon.nl, 030-2218250.

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *