'Wandelen met God' thema Week van Gebed

‘Wandelen met God’ is het thema van de jaarlijkse ‘Week van Gebed’ die de Raad van Kerken, de Evangelische Alliantie en de Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseren. Op 20 januari zendt Zendtijd voor kerken op Nederland 2 de openingsdienst uit van deze gebedsweek, die plaatsvindt in de Paulusabdij in Oosterhout.

Het thema ‘Wandelen met God’ is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Micha 6 vers 8 waarin de oproep klinkt om Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan. Dit jaar is het thema aangedragen door kerken in India. Ongeveer tachtig procent van de Indiase christenen is Dalit. De Dalits worden beschouwd als ‘outcasts’ die zelfs buiten het heersende kastenstelsel geplaatst zijn. Concreet kenmerkt hun leven zich door vernedering, uitbuiting en onderdrukking. Het kastenstelsel zorgt ook binnen de Indiase kerken voor grote verdeeldheid. 

De profeet Micha uit het gelijknamige Bijbelboek had scherpe kritiek op politieke en religieuze leiders. Zij gaven leiding aan een maatschappij die gekenmerkt werd door corruptie, onrecht en machtsmisbruik. Vervolgens hield hij een sterk pleidooi voor gerechtigheid. De gelijkenis in de situatie in India en krachtige oproep om daar als volgelingen van Christus een keer in te brengen, is voor de Indiase kerken de reden geweest om deze tekst te kiezen.

Tijdens de gebedsweek in 2013 zullen christenen wereldwijd stilstaan bij de oproep om trouw te zijn en de weg van gerechtigheid en nederigheid te gaan. In dagthema’s wordt dit thema nader uitgewerkt.

Opening

De opnamen hebben zondag 13 januari plaatsgevonden tijdens een goed bezochte viering. Er waren vele afgevaardigden van lidkerken van de Raad van Kerken aanwezig, om er een paar te noemen: majoor Jeanne van Hal van het Leger des Heils, mgr. Joris Vercammen van de Oud-Katholieke Kerk, priester Samoil Dogan van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, mr. Hans Nijhuis van de Rooms-Katholieke Kerk, moderamenlid Bert van Bokhoven van de Protestantse Kerk in Nederland en drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken.

De liturgie gaf een samenballing van evangelische en oecumenische elementen, waarbij ook een accent van de gemeenschap Chemin Neuf onmiskenbaar aanwezig was. Zo is het in de gemeenschap gebruikelijk om een lege kelk en lege schaal naar voren te dragen als symbool dat er nog geen gezamenlijke eucharistie mogelijk is bij de kerken. En er is ruimte voor alle bezoekers om een gebedsintentie te benoemen terwijl ze een waxinelichtje naar voren brengen.

De liturgie voor de Week van Gebed om eenheid komt in 2013 uit India. Vandaar dat het Schriftgedeelte uit Micha 6, dat centraal staat, niet alleen in het Nederlands werd gelezen door ds. Siets Nieuwenhuizen uit Oosterhout, maar ook in het Hindi. Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, verzorgde dit jaar de meditatie. Hij liet zien hoe het thema van het pelgrimeren bij verschillende bijbelse personages terug te vinden is. Hij gaf daarmee kleur aan het thema voor de Week.

Bron: Raad van Kerken / ZvK

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *