VVP presenteert visienota

Vrijzinnigheid, diversiteit en dienstbaarheid vormen de drie kernthema’s van de toekomstvisie van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP). Zij staan beschreven in de nieuwe visienota van de vereniging die afgelopen zaterdag tijdens de jaarlijkse ledenvergadering is gepresenteerd.

De nota Als een vlinder in de kerk beschrijft wat de VVP is en waar zij heen wil. Met het kernthema vrijzinnigheid wil de VVP zich ten dienste stellen aan vrijzinnige geluiden in het land. Met diversiteit staat zij voor een geloof dat verschillende vormen aan kan nemen en met dienstbaarheid wil de vereniging het geloof omzetten in daden: ‘Geloven kan niet enkel bij geloven blijven; dat zou het geloven inhoudsloos maken. Geloven komt pas tot uiting in handelen’, zo staat in de nota.

Daarnaast besteedt de nota aandacht aan de situatie waarin de vrijzinnigen zich bevinden: de vereniging is klein en vergrijsd. Hoe ziet de toekomst er uit? ‘Vrijzinnigheid neemt nieuwe vormen aan, niet-institutionele vormen. De VVP staat open voor veranderingen en speelt daar op in (…) Dat betekent dat de toekomst er heel anders uit zal zien. Maar dat betekent niet dat wij bang zijn voor de toekomst. Integendeel!’

De visienota moet het fundament vormen voor het toekomstige beleid van de VVP. Beleidsdocumenten moeten handen en voeten geven aan de kernthema’s die in de nota worden besproken.

De VVP staat voor het vrijzinnige geluid binnen de Protestantse Kerk. In 2013 viert zij haar honderdjarige bestaan. De visienota Als een vlinder in de kerk is geschreven door Erik Jan Tillema die in 2012 afscheid nam als voorzitter van de VVP. De nota is te downloaden via de website van de VVP (www.vrijzinnig.nl).

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *