'Verkondig het evangelie'

Kim Magnée – de Berg – Onlangs zongen we bij ons in de kerk een prachtig lied van Jan Marten de Vries, met de tekst: “Is geloven zeker weten, is vertrouwen niet voldoende voor een zoeker als de mens…” De mens als eeuwige zoeker, ik herken me daar wel in. En ik denk dat je gezegend bent wanneer je, ondanks al je vragen, twijfels en onzekerheden, kunt leven in en van vertrouwen.

Vertrouwen op de Eeuwige als dragende grond van ons bestaan. Van dat vertrouwen spreekt de bijbel telkens weer en het is voor mij ook de kern van het evangelie. Dit vertrouwen is een weerspiegeling van de verbondenheid tussen God en de mens. Een verbondenheid die tegelijk rust geeft en verontrust. Dat laatste omdat een mens die geraakt is door het evangelie de status quo niet langer kan accepteren. In navolging van Jezus weten christenen zich geroepen om onrecht niet te laten bestaan, om mensen niet onverschillig voorbij te leven, om de ogen niet te sluiten voor wat ten hemel schreiend is.

Voor mij vervult de figuur van Jezus in mijn ethiek een belangrijke rol en ik ben dan ook dankbaar dat zijn verhaal aan mij overgedragen is, dankzij vele bevlogen gelovigen, te beginnen bij de eerste leerlingen. Een woord voor de wereld hadden zij en zij schaamden dat evangelie niet.

Wij vinden het niet altijd gemakkelijk om de juiste manier te vinden om op onze beurt het christelijke geloof te delen en door te geven. We zijn vaak bang om anderen iets op te dringen waar ze niet op zitten te wachten en zo heeft het geloof zich bij veel vrijzinnigen terugtrokken in een deel van hun bestaan dat het label ‘privé’ draagt.

Ook in het licht van het Pinksterverhaal is het de vraag of dat terecht is. Want: hoe had ons bestaan er uit gezien wanneer mensen de eeuwen door hun inspiratie en geloof voor zichzelf hadden gehouden? Wanneer de eerste volgelingen gezwegen hadden over het wonder dat zich in hun bestaan voltrok? Wanneer mensen als Augustinus, Hildegard von Bingen, Albert Schweitzer en Moeder Theresa hun geloofservaringen alleen in hun hart bewaard hadden?

Hoe moeilijk ik het vaak ook vind om naar buiten toe de juiste toon te treffen wanneer ik het heb over de basis in mijn bestaan, mijn geloof, ik ben ervan overtuigd dat we als mensen anderen iets ontnemen wanneer we zwijgen over het vuur dat in ons brandt. En meer nog, wanneer we door onze keuzes niet iets laten doorschemeren van die bijbelse boodschap. Van die stem die ons roept om het oude verhaal ook vandaag handen en voeten te geven.

Door erover te spreken en vooral ook door te doen wat er staat. Niet voor niets citeerde ik in de kerk ook woorden van Franciscus van Assisi: “ Verkondig het evangelie… desnoods met woorden.”

Het evangelie kun je op verschillende manier uitdragen. En als het goed is zijn die manieren complementair. Ik vind het in dat kader altijd weer zinvol om het Hebreeuwse woord ‘dabar’ hierbij voor ogen te houden, omdat ‘dabar’ zowel de betekenis ‘woord’ als de betekenis ‘daad’ in zich draagt. Die twee kunnen niet gescheiden worden en ook waar het de voortgang van het evangelie betreft zijn beide nodig.

Ik hoop dat wij, ook als voorzichtige zoekers, manieren vinden om onze inspiratie, ons vertrouwen en onze basis te delen met anderen. Vanuit het geloof dat het heilzaam is om het kostbaarste uit ons leven vruchtbaar te maken voor elkaar. Zo geven wij de Geest de ruimte om haar bevrijdende en troostende werk te doen, met en door ons allen!

Kim Magnée – de Berg is interim-voorzitter van het bestuur. Daarnaast is zij voorganger in Gouda

Bron: Website VVP

Afbeelding: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Wikimedia Commons

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *