Verborgen leven (1)

Van 18 november 2011 tot en met 29 januari 2012 wordt in het Historisch Museum Arnhem een tentoonstelling gehouden over ‘Verborgen leven, Arnhemse mystiek‘. Dit blog vormt een onderdeel van de toespraak van Miek Pot die zij hield bij de opening van de tentoonstelling over de zusters Agnieten die daar leefden in de 16e eeuw.

Het verborgen leven is niet zomaar een leven, en niet zomaar verborgen. Het gaat om een innerlijk cq. mystiek leven van contemplatieve nonnen die hier in de 16e eeuw in Arnhem leefden en woonden. Dat innerlijke leven intrigeert ons want de moderne mens kent dat niet. We hebben er vragen over, interpreteren het, oordelen er misschien over, we denken het in te kunnen vullen en toch ontsnapt het aan ons bevattingsvermogen.

Tegelijkertijd is dat innerlijke leven heel belangrijk want zij was in ieder geval voor de zusters Agnieten waar het hier over gaat, hun raison d´être. Zonder dat innerlijke leven had dit klooster niet kunnen groeien en bloeien en velen aangetrokken. Is het mogelijk voor ons moderne mensen om dat innerlijke leven bloot te leggen? We kunnen het proberen en ik vind dat Kees Schepers er in ieder geval voor een heel groot deel in geslaagd is om ons duidelijk te maken waaruit dat innerlijke leven bestond. Toch blijven we er als buitenstaanders naar kijken. Waarom is het voor ons zo moeilijk om vat te krijgen op dat innerlijke leven? Waarschijnlijk omdat we in een wereld en cultuur leven die het volledige tegendeel biedt.

Alles in ons leven is er op gericht om ons naar buiten te trekken. En wat ook maar enigszins op innerlijk leven lijkt wordt al gauw als saai, vervelend, nutteloos, en een vlucht afgedaan. We zijn in onze tijd in het tegenovergestelde extreem beland. Toch intrigeert het en willen we ervaren of op zijn minst begrijpen waarover het gaat. Onze zoektocht gaat echter geen eenvoudige zijn. Want onze hele innerlijke belevingswereld is met het veranderende wereldbeeld sinds de Middeleeuwen, in een totaal andere richting verschoven. Het is voor ons moeilijk in te denken dat God ons leven zo beheerst als voor de Middeleeuwers het geval was.

We kunnen ons er iets bij voorstellen als we naar het Midden Oosten kijken bij extreem islamitische of Joodse groeperingen. Die vervlechting van Godsbeeld met wereldbeeld. In die zin moeten wij als geseculariseerde Westerse mensen een heel grote oefening maken om daar überhaupt iets bij te kunnen bedenken omdat God ofwel geheel verdwenen is uit ons leven of er op een heel andere manier een plek in neemt. Ons `ik` blijft het centrum van ons leven en daar kan een God, Zijn, Liefde of hoe je het ook wilt noemen geen iota aan veranderen. Hij kan hoogstens ten dienste van ons “ik” staan maar belangrijker dan ons “ik” kan hij nooit meer worden. Toch gaan we onderzoeken wat dat innerlijke leven behelst en of wij er iets mee kunnen in onze tijd en onze cultuur.

 

Deel 2 staat vanaf 12 december online

Foto: Miek Pot

Miek Pot
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *