Veertig dagen compassie: het kan wél!

De bron van compassie blijkt in de verschillende godsdiensten onuitputtelijk. Probleem is dat ze van nature gegoten is in een aarden vat dat, steenhard, meent dat vorm belangrijker is dan inhoud. Het ego versus eeuwigheid. En nu hebben we veertig dagen tijd om de inhoud te vasten!

In het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 worden twee seksen en religies (Samaritaans versus Joods, religieuze erfvijanden) transparant door een ontmoeting bij de bron. En die bron wordt een “wel”, zoals Loesje alle geloven eens samenvatte: “Het kan wel”.

Deze afbeelding is geschilderd door de christelijke, Indische kunstenaar Frank Wesley, een leerling van Tagore. Hij zag het touw in het verhaal als een navelstreng en Jezus als goeroe, die het gewone met zijn bewust-zijn doorzag als schijn en parabel. 

Nu ik namens de vrijzinnigen voorzitter ben geworden van de jury voor de jaarlijkse compassieprijs, denk ik aan deze afbeelding. ‘Compassie en jeugd’ is het thema. We hebben vijfentwintig prachtige, grensoverschrijdende projecten geëvalueerd; warempel hoopgevende arbeid. Tenslotte moesten er drie genomineerden uitkomen, en vrijdag 11 april mogen Bright O’Richards (winnaar 2011, thema kunst en cultuur met de voorstelling ‘As I left my father’s house’) en ondergetekende namens de jury bekend maken welk project dit jaar navolging en publiciteit (en de hoofdprijs) verdient.

Aan mij de eer om hier, op Zinweb en in de veertigdagentijd, de top 3 te onthullen. Bekijk ze op het www, je knapt er van op.

De deugdenboom bijvoorbeeld geeft op haar goed vormgegeven website informatie over lesprogramma’s voor de basisscholen, die handen en voeten geven aan de kern van compassie. Kinderen leren in hele eenvoudige, treffende lessen wat compassie is en hoe je het iedere dag kunt oefenen, gewoon op straat en in de klas.

Project Mindlab (van Peter Leslie, Breda) past evengoed in het bovenstaande plaatje: Dit project neemt de innerlijke ontspanning in het nu als beginpunt voor verbindende energie bij middelbare scholieren.

Stichting Moria (Nijmegen) tenslotte richt zich op ex-gedetineerden om hen structuur, ruimte en zelfrespect terug te geven: hoop voor schijnbaar hopeloze jongeren.

Over doel en uitreiking van de Compassieprijs 2014 valt hier meer te lezen.

Compassie in de veertigdagen betekende voor ons: vinden van levend water in de woestijn. Naar bronnen en tijden die mensen verbinden; mensen, waar de genomineerden zich terecht druk om maken.

Het kan wél!

Ivo de Jong is voorganger in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en jurylid van de Compassieprijs 2014.

Ivo de Jong
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *