Van licht tot verlichting (2) – De tijdloze dimensie van het bestaande

Aan de Geest kunnen geen eigenschappen worden toegeschreven, maar dat Hij bestaat uit mededogen valt af te lezen aan de tekenen die Hij geeft. Wie niet stekeblind is, kan Zijn tekenen heel duidelijk zien, want ze liggen voor het oprapen.

Met te zeggen dat ons bestaan geregeerd wordt door de tijd en dientengevolge door de Wet van Oorzaak en Gevolg is bij lange na niet alles gezegd. Er zit nog een andere kant aan het verhaal en die kant betreft het tijdloze Zijn van de Geest. Hoe het mogelijk is dat de Geest kan bestaan in een tijdloze dimensie valt niet te doorgronden. Het is het zoveelste mysterie dat aan onze verstandelijke vermogens ontsnapt. Des te beter, zou je zeggen, anders zouden we de Geest kunnen verrationaliseren, en Hem vastzetten achter de tralies van onze horizontalistisch ingestelde hersencellen. Het laatste doen wij met onze ingebeelde wijsheid, al is de poging tot mislukken gedoemd, aangezien de Geest waait waarheen Hij wil en er niets is wat Zijn doorgang kan belemmeren.

Als we ervan uitgaan dat de Geest, ondanks Zijn onzichtbaarheid, bestaat, waar zit Hij dan? Vaststaat dat de Geest nergens zit, gezien Hij waaiend in alle richtingen van het oneindige gaat en dat is de dimensie die gelijktijdig verleden, heden en toekomst overspant. Wat Hij doet? Dingen die ons verstand te boven gaan, dus meer dan wij kunnen bevroeden. Eén in verscheidenheid vertakt Hij Zich in myriaden manifestaties. Voor de christenen is Hij de Heilige Geest, Die uitgestort werd in de apostelen van Jezus. Deze uitstorting van de Geest wordt herdacht met Pinksteren. Jezus zei: ‘…het is u van nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen…’(Johannes l6 vers 7).

Voor de aanhangers van het Mahayana Boeddhisme wordt de Geest vertegenwoordigd door de Bodhisattva van Oneindig Mededogen. Deze Geest wordt door Boeddhisten beschouwd als een Helper der Mensheid, Wiens onvolprezen verdienste is dat hij mensen ertoe kan bewegen te handelen uit oogpunt van mededogen. In de westerse cultuur zullen er genoeg mensen zijn die, belast met vooroordelen, het Boeddhisme oosterse rimram noemen en de wondere werken van de Bodhisattva naar het land der fabelen verwijzen. Maar dat Jezus wonderen deed, wordt door de westerse gelovigen grif aanvaard.

God is een Geest (Johannes 4 vers 24). En daar is er maar Eén van: de  Eeuwige, de Tijdloze, de Geest Die de ganse kosmos doorkruist en alle  voelende wezens bewoont. Wie zich met de Eeuwige verbonden weet, is vrij van geest. Dat deze mens ook vrij is van enig vooroordeel, blijkt uit zijn verdraagzaamheid jegens andersdenkenden. 

Helen Knopper
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *