Treden religies steeds meer naar buiten?

De postercampagne van de Remonstranten die onlangs is gestart is een voorbeeld van een publiek optreden van een religieuze groep. Gebeurt dit steeds vaker “omdat het moet”?

Mijn God dwingt mij tot niets

We hebben ze al aangekondigd op Zinweb en inmiddels heeft u ze misschien ook wel op de treinstations gezien: de posters van de Remonstranten. Er was overigens nog wel het nodige gedoe over, omdat de NS in eerste instantie huiverig was de campagne door te laten gaan. Angst voor geschillen met andere religieuze groepen leek hier een motief voor te zijn. De Remonstranten hebben uiteindelijk toch toestemming gekregen (Noot van de redactie: eerder schreven wij dat daar een rechtszaak voor nodig was maar dat was niet het geval). Nu mogen de posters dus hangen.

Ze moeten wel

RTL Nieuws besteedt er enige aandacht aan in een artikel Mijn God maakt reclame. In dat artikel komt ook Miranda Klaver, religiewetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, aan het woord, die over deze campagne waarmee de Remonstranten naar buiten treden opmerkt: “Ze moeten wel, want ze vergrijzen enorm.” Is dit een probleem waar alleen de Remonstranten mee te maken hebben of is het een probleem dat bij veel religieuze organisaties speelt?

Een gevoelde urgentie

Het is niet onaannemelijk dat er een gevoel van urgentie aan het groeien is onder alle religieuze gemeenten. Tot voor kort kon het afnemen aan ledentallen misschien nog wel als “een schommeling” worden weggezet. Mensen komen en gaan, maar de kerk blijft. Nu begint men daaraan te twijfelen. In een interview met Hans van Ark, manager Missionair Werk van de Protestantse Kerk, kwam een gevoelde urgentie ook al aan bod. Het initiatief van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk voegt ook daad bij woord. Maar kan noodzaak wel iets anders voortbrengen dan vruchten der wanhoop?

Waarschijnlijk wel, want een gevoel van urgentie is ook niet vreemd aan veel gelovigen. Er zijn altijd zij die een drang hebben om de wereld in te trekken en hun verhaal te gaan vertellen, ongeacht om welk geloof het gaat. Die zijn er altijd, ook als het allemaal goed gaat en als de kerken vol zitten. Het verschil is misschien dat deze stroming nu meer gelegenheid (lees: budget) krijgt om ook daadwerkelijk gericht missionair werk te kunnen gaan doen.

Een sceptische achterban

Dat er dus geen expertise of wil in huis is bij de verschillende religieuze bewegingen hoeft niet zo te zijn. Maar het komt misschien wel wat stroef op gang, geremd door scepsis van de achterban. Toch zit er steeds meer beweging in en is het interessant om te zien wat voor nieuwe vormen er worden gezocht om toch de wereld in te stappen en mensen aan te spreken. De actie van de Remonstranten is er een voorbeeld van. 

Er zit ook meer commercieel en marketing denken achter. De logistiek voor een posteractie zoals die van de Remonstranten moet ook wel leunen op expertise die verder gaat dan enthousiasme alleen. Het is interessant om dit samengaan van vurige passie en commercieel strategisch inzicht te zien en om te zien wat voor nieuwe vormen het oplevert.

Lees ook het artikel Mijn God maakt reclame op de website van RTL Nieuws.

Afbeelding: De Remonstranten

Lucas van Heerikhuizen
Lucas van Heerikhuizen is afgestudeerd als master in de godsdienstwetenschappen. Momenteel is hij werkzaam als webdeveloper en WordPress docent. Tevens is hij actief als redacteur voor Zinweb.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *