Themaspecial: The Meaning of Money, Zinweb

Themaspecial: The Meaning of Money

Wie bewust bezig is met zingeving of hier zo nu en dan bij stilstaat, kan niet om de vraag heen in hoeverre geld een rol speelt bij een gelukkig leven. Is geld een voorwaarde voor geluk of is geld een hulpmiddel voor méér geluk? Sommigen zien geld als een noodzakelijk kwaad, anderen als een manier om vooruit te komen of juist als een beperkende factor. Op Zinweb.nl lees je van alles over het thema The Meaning of Money.

Hoeveel geld nodig is voor een voldaan leven verschilt per persoon. Wat ook verschilt tussen mensen, is hoe zij geld gebruiken. Hoewel het in essentie een ruilmiddel is, verlangen veel mensen er zoveel mogelijk van te hebben. Wie veel geld heeft, kan veel mooie spullen kopen en krijgt daardoor bewondering van zijn of haar omgeving wat een lekker gevoel geeft en dan word je gelukkig, toch?

De relatie tussen inkomen en geluk is in diverse studies onderzocht. Een resultaat dat het overdenken waard is, is dat van Daniel Kahneman en Angus Deaton uit 2010. Zij concludeerden dat met het toenemen van het inkomen ook het geluk stijgt, maar dat deze trend stopt wanneer het jaarinkomen de hoogte van 75.000 dollar bereikt.

Winst en idealen
Hoe zit het met bezit dat is verworven ten koste van anderen? Bijvoorbeeld als de aandeelhouderswinst is gegroeid als gevolg van te lage lonen voor de makers van het product. Of wanneer door corruptie of slimme belastingconstructies geld dat voor de samenleving is bedoeld bij individuen blijft. In dergelijke gevallen kun je je afvragen of je dan wel blij mag zijn met dit geld. De Servische econoom  Branko Milanović schreef over dit fenomeen het briljante boek ‘Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalisation‘.

Geld gaat gepaard met moreel of a-moreel handelen. In de huidige tijd is een steeds sterker wordende stroming aanwezig waarin mensen in de eerste plaats oog hebben voor sociale kwesties en duurzaamheidsprincipes en waarin het financiële plaatje op een tweede of derde plek komt te staan. De uitzending van Tegenlicht van 3 april 2016 hiervan voorbeelden zien.

Geld vs Geluk
Nog altijd wordt onze welvaart gemeten in geld, via bruto nationaal product. De economische waarde van producten en diensten die in ons land worden geproduceerd, zeggen hoe goed het met ons gaat. Maar wie alleen rekent met economische waarden gaat voorbij aan het bestaan van maatschappelijke waarden.

Een alternatieve, meer holistische, maatstaf is te vinden in het bruto nationaal geluk. Deze maatstaf houdt rekening met duurzame en rechtvaardige socio-economische ontwikkeling, goed bestuur, bescherming van het milieu en behoud en promotie van de cultuur. Daarnaast is niet het inkomen de essentiële dimensie, maar zijn dit psychologisch welzijn, gezondheid, educatie, cultuur, tijdsbesteding, goed bestuur, gemeenschapsvitaliteit, levensstandaard, en ecologische diversiteit en veerkracht. De koning van Bhutan, Jigme Singye Wangchuk, introduceerde het BNG.

Betekeniseconomie
Het concept van de purpose economy sluit hier goed bij aan. In deze gelukseconomie staat winstgevendheid in dienst van het geluk van mensen. Aaron Hurst schreef er een boek over met dezelfde titel en met de ondertitel: How Your Desire for Impact, Personal Growth and Community Is Changing the World.

Betekent dit dat sommigen het spel gewoon beter spelen dan anderen of dat er een fout zit in de spelregels?

Voor meer en meer mensen zit geluk niet financiële groei. Zelfrealisatie, de mogelijkheid om uiting te geven aan talenten en de ontwikkeling van iemands kunnen, lijkt veel belangrijker voor geluk. Hiervoor is dan vaak wel weer geld nodig.

Door de onevenredige verdeling van geld in de wereld is er een groep mensen die beschikt over meer geld dan zij nodig hebben voor hun zelfrealisatie en is er een groep mensen die er niet aan toekomt om hun talenten en capaciteiten te ontwikkelen, omdat zij daartoe de middelen niet hebben. Betekent dit dat sommigen het spel gewoon beter spelen dan anderen of dat er een fout zit in de spelregels?

De Franse econoom Thomas Piketty is de autoriteit op dit vraagstuk. In zijn boek ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’ stelt hij vast dat financiële rijkdom geconcentreerd raakt bij de rijksten der aarde op het moment dat rendement op eigen vermogen groter is dan de groei van de economie. Dat leidt tot economische instabiliteit en de toenemende ongelijkheid is bovendien een gevaar voor de democratie.

Verkenning van de betekenis van geld
De volgende quote, waarmee Ewald Engelen een van de hoofdstukken in zijn boek ‘De schaduwelite’ begint is illustratief bij de hiervoor geschetste problematiek en zet aan tot nadenken:

Wat is het verschil tussen een mus en een bankier?
Een mus stopt met pikken als hij genoeg heeft.
– Donald Duck, 2014

Zinweb.nl verkent via het thema The Meaning of Money de veranderende rol van geld in onze moderne maatschappij. Verwacht artikelen met titels als Ruilen wordt weer gewoon, Hebzucht in de zakenwereld, Wat is geld nou helemaal?, De waarde van kunst en Moneytheism. We gaan in op hoe ieder individu kan bijdragen aan een waardig leven voor de ander, door bewust te kopen en vriendelijk te reageren. Bedrijven die idealen op de eerste plaats zetten, de zogenaamde social enterprises, passeren de revue. We maken duidelijk dat wie alleen rekent met economische waarde voorbij gaat aan het bestaan van maatschappelijke waarde.

Geluk is het nieuwe geld en welvaart ontstaat door zelfverwezenlijking. Zingeving viert hoogtij, maar hoe omvangrijk is deze beweging?

Foto: Katy Wrathall via Compfight cc

Zinweb Redactie
De redactie van Zinweb bestaat uit een team van bevlogen jonge journalisten. De redactie publiceert eigen artikelen of plaatst gastartikelen van experts. Raadpleeg de contactpagina voor een overzicht.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *