The ground beneath our feet

Boekpresentatie – The ground beneath our feet
Tokyo lecture on religion, secularity and eco-sophia
Lezing aan de Sophia Universiteit van Tokio, Japan. Over religie als een poëtische reactie van mensen op het bestaan in een seculiere wereld.

In zeven korte hoofdstukken worden onder meer de volgende onderwerpen aan de orde gesteld.

1. Een debat van de auteur met de bekende Noorse filosoof Arne Naess (1912 – 2009) over de intrigerende vraag of historische filosofische of theologische opvattingen over God vandaag nog bruikbaar zijn, of dat deze als voor ons onbegrijpelijk kunnen worden beschouwd. Voor zover wij er gebruik van kunnen maken zijn zij behulpzaam. Wellicht zelfs in een niet-religieuze ecologische theorie als een open plek die een belangrijke rol kan spelen in het seculiere denken.

2. In hoeverre is de religieuze christelijke traditie zelf een bijdrage tot secularisatie? Gekozen wordt voor een benadering vanuit de poëzie, religie als een poëtische reactie op het bestaan, met voorbijgaan aan geloof en theologie.

3. Na God en Jezus spreekt de bijbel over de trooster – de gestalten van de Geest. Deze zien we in de seculiere wereld terug in de democratie, de onschendbaarheid van het individu, de mensenrechten etc. en de zegen van grote ontdekkingen op het terrein van wetenschap, techniek en relaties in de samenleving.

4. In het spoor van o.a. Spinoza, Kierkegaard, Wittgenstein wordt gepleit voor open plekken – shelters – van ontmoeting om nieuwe betekenisvinding te faciliteren. Seculiere plekken om van elkaar over en weer te leren. Plekken waar men openstaat voor wat de ontmoeting en de taal teweeg brengt. Waar de mens tot metafoor van goed leven wordt.       

Bestellen
Door overmaking van 12 euro (inclusief verzendkosten) naar Kijk&Zie, gironummer 4833111, o.v.v. naam, straat en woonplaats. Het boek wordt dan spoedig thuis bezorgd.

Heine Siebrand, The Ground beneath our Feet. Tokyo Lecture on Religion, Secularity and Eco-sophia, Bunnik 2012
ISBN 978 90 818540 0 9

Heine Siebrand
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *