Berichten

Tijd voor een reality-check

Voor een onderbouwde mening over wereldwijde ontwikkelingen is het belangrijk om de juiste kennis in huis te hebben. Trouw.nl bericht dat de Zweedse professor Hans Rosling onderzoek deed naar de kennis van Amerikanen en Britten over belangrijke feiten en cijfers. Aan bod kwamen zaken als bevolkingsgroei, welvaart en geletterdheid.

Lees meer

Levensbeschouwing, júist in het Openbaar onderwijs!

Wie nog denkt dat het openbaar onderwijs geen aandacht zou besteden aan wereldgodsdiensten en levensvragen, moet zijn kennis op peil brengen. Openbaar onderwijs en godsdienst/levensbeschouwing staan niet tegenover elkaar, maar gaan juist hand in hand. Actieve pluriformiteit, godsdienstvrijheid en waardenrijk onderwijs zijn belangrijke uitgangspunten voor openbare scholen.

Lees meer