Berichten

Ontvlammen

Er is een tijd om te ontvlammen
Er is een tijd om te verkillen

Ontvlammen is als de hemel. Een eindeloos fascinerend woord. Een woord dat alles in zich draagt om het mooiste woord te zijn dat er is. En tegelijkertijd is het al de bron van alles. Zonder ontvlammen gebeurt er niks. Het is een woord dat het leven samenvat.

Lees meer

Worden wat je bent(1)

Wie ben ik? De filosofie geeft geen antwoord op die vraag. Nu heb ik van de filosofie nooit iets geleerd waar ik in het dagelijks leven wat aan had en daarom nooit iets gezien in filosofen. Een uitzondering vormt de Duitse filosoof Peter Sloterdijk, van wie ik iets heb opgestoken wat ik goed kan gebruiken. En dat overkwam mij na lezing van zijn boek Je moet je leven veranderen. (Nederlandse editie Uitgeverij Boom, Amsterdam 2011).

Lees meer

Vrijzinnigen over de islam: water en vuur?

Marcel Poorthuis – Naar aanleiding van de verklaring van meer dan honderd moslimgeleerden: ‘A common word’, heeft mevrouw Antje van der Hoek haar verbazing uitgesproken dat deze uitgestoken hand in Nederland op onverschilligheid en zelfs op afwijzing is gestuit.  Inderdaad is de internationale respons op dit document, dat uniek is voor de moslimwereld, indrukwekkend te noemen.

Lees meer