Berichten

Vrijplaatsen voor ervaring

Essay van Harm Knoop n.a.v. lezing van Heine Siebrand
 

Ik ben blij met het pleidooi van Heine Siebrand voor het belang van religieuze ervaring in zijn verhaal “Onvrijzinnig vrijzinnig” . Als het over religie en geloven gaat, dan altijd en in de eerste plaats over (religieuze) ervaring, is zijn stelling.

Lees meer

Vrijzinnigheid in een evangelische jas?

Een vermenging van evangelische stijl en vrijzinnige inhoud, is dat mogelijk? Het is een interessant idee, dat Jaap Marinus (31) voor de Remonstranten onderzoekt. Als het kan, ziet Marinus er “een perfect huwelijk” in.

Lees meer