Berichten

Een atheïst die uitziet naar Gods Koninkrijk

‘Een atheïst die uitziet naar Gods Koninkrijk’, zo beschreef een bezoeker van de provinciale ontmoetingszondag van de VVP zichzelf als vrijzinnige. 

Lees meer

Vrijzinnig geloven

Het blijft een weerbarstig begrip, ‘vrijzinnig’. Het zijn de mensen die er niets van moeten hebben, die precies weten wat het inhoudt, maar dat is dan meestal een karikatuur die alleen maar de lachlust opwekt van de betrokkenen. 

Lees meer

Rick Benjamins hoogleraar namens VVP

Rick Benjamins (1964) bekleedt per 1 september de bijzondere leerstoel namens de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) aan de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG). Hij zal zich gaan bezighouden met de invloed en ontwikkeling van het vrijzinnige gedachtegoed.

Lees meer

De Vrije Moraal – Seks & Drugs in de Tweede Kamer

Nederland staat bekend als vrijplaats voor ‘sex, drugs and rock-‘n-roll’. Hoe kregen we dat wilde imago? En is dat imago terecht? In ‘De vrije moraal – seks, drank en drugs in de Tweede Kamer’ duikt politicus Boris van der Ham in de onthullende, schokkende en geestige geschiedenis van seks, drank en drugs.Veel van onze vrijheden hebben we te lang voor lief genomen. Ze liggen nu onder vuur. Om ze goed te kunnen verdedigen, moeten we beter weten hoe en waarom ze zijn ontstaan.

Lees meer

VVP presenteert visienota

Vrijzinnigheid, diversiteit en dienstbaarheid vormen de drie kernthema’s van de toekomstvisie van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP). Zij staan beschreven in de nieuwe visienota van de vereniging die afgelopen zaterdag tijdens de jaarlijkse ledenvergadering is gepresenteerd.

Lees meer

CU-Kamerlid Joël Voordewind zoekt naar het ‘goede’ voor de stad

ChristenUnie-politicus Joël Voordewind strijdt al jaren voor gelijke behandeling van Christenen over de hele wereld. Hij gelooft dat christenen een taak hebben in de politiek en in de wereld, om samen het koninkrijk Gods te creëren. Kalle Brusewitz en Jan Willem Stenvers interviewen hem in DoopsgezindNL hier over, maar ook over of het mogelijk is om vrijzinnige-christelijke politiek te voeren.

Lees meer

Verwonderlijk

Door Bart Smit – In een onlangs verschenen interview in het Nederlands Dagblad zegt de bekende rooms-katholieke theoloog Erik Borgman dat vrijzinnigheid voor hem geen interessante optie is. Die mening mag hij natuurlijk hebben, maar de argumenten die hij ervoor aanvoert zijn merkwaardig.

Lees meer

Kampen en vrijzinnigheid (1)

Vanaf september 2012 sluit de Theologische Universiteit in Kampen haar deuren. Eigenlijk moeten we zeggen: de PThU afdeling Kampen. Aan een tijdperk van ruim 150 jaar theologie bedrijven in dit kleine stadje aan de IJssel komt dan een einde. Zinweb vroeg een aantal oud-studenten en docenten naar hun ervaringen. Hoe kijken zij terug? Een aantal van hen noemt zichzelf vrijzinnig. Anderen spreken zich hier niet expliciet over uit, maar voelen zich binnen de orthodoxie niet meer thuis. Vandaag deel 1:  oud-student Henri Fröhlich

Lees meer

Expositie 'Nicolette Bruining, een vergeten pionier'

Rondleiding door leerlingen van het VCL in Den Haag
Het VCL in Den Haag, waar de prinsen van Oranje hun middelbare schoolopleiding kregen, is van oorsprong ‘vrijzinnig protestants’. Net als de VPRO, die vanaf de jaren zestig grensverleggende radio en televisie maakte. Typisch vrijzinnig. Wat is dat precies: vrijzinnig? In deze expositie leggen leerlingen van het VCL dat uit. Aan de hand van zeven panelen gidsen zij u door de wereld die vrijzinnigheid heet. Ze doen dat aan de hand van een ‘vergeten pionier’ uit Den Haag.

Lees meer

God de Vader is menselijke taal

Ik geloof niet in God de Vader. Ik geloof wel in mensentaal waarmee we spreken over onze inspiratiebronnen. Want hoe kunnen we anders over God spreken dan in menselijke bewoordingen? Tijdens mijn jeugd zag het er anders uit. Toen was het: “Je bent zondaar en alleen Christus kan je redden.” Maar ik begon na te denken over de vanzelfsprekendheden van die denk- en levenswijze. Ik besefte dat dit een bepaalde uitleg is van de bijbelverhalen waarop velen zich beroepen.

Lees meer