Berichten

Vrijzinnige 20'ers – Omar Anoep

Muziekproducer Omar Anoep is opgegroeid met een islamitische achtergrond, maar heeft op een christelijke basisschool gezeten. De christelijke versie van het verhaal van Adam en Eva inspireerde hem dermate, dat meer wou weten over het christendom. Zijn interesse was gewekt en hij begon zich te verdiepen in meerdere religies.
Hoewel zingeving een belangrijk onderdeel van zijn leven is, heeft hij niet de behoefte om naar een kerk te gaan. Gesprekken over de zin van het leven, heeft hij het liefst met zijn vrienden.

Lees meer

Andere Vrijzinnigen – De Joods-vrijzinnige gemeente ‘Beit ha’Chidush’(2)

Anne Sollie – In dit artikel wordt de ontwikkeling en geschiedenis van de Joodse vrijzinnigheid, of specifieker de gemeente Beit ha’Chidush, kort beschreven en vergeleken met de Christelijke ontstaansgeschiedenis en huidige tradities . Zijn deze (historische en actuele) ontwikkelingen van vrijzinnige geloofshoudingen soortgelijk? Zijn er vergelijkbare bouwstenen en mijlpalen op te merken?

Lees meer

Vrijzinnige 20'ers: Bas Soetermans – De Dromer

Bas Soetermans: “Ik ben agnost en ik wil eigenlijk geestelijk werker zijn voor iedereen”
Dat er binnen de vrijzinnige organisaties een vergrijzing gaande is, valt niet te ontkennen. Volgens Prof. Mirjam de Baar valt dit deels te verklaren doordat jongeren de verbinding zijn kwijtgeraakt met het oorspronkelijke vrijzinnige gedachtegoed.

Lees meer

Andere Vrijzinnigen – De Joods-vrijzinnige gemeente ‘Beit ha’Chidush’(1)

Anne Sollie – Hannah Natans is een onafhankelijke denker. Na haar Christelijke opvoeding bekeerde ze zich tot het Jodendom en inmiddels is ze betrokkene en rabbijn in de Joods-vrijzinnige gemeente ‘Beit ha’Chidush’, dit betekent Huis van vernieuwing. Deze stroming vrijzinnigen verenigden zich in Nederland rond 1995 en Hannah vertelt over de zoektocht naar balans tussen ‘traditionele bronnen en vormen van vandaag’.

Lees meer

Andere Vrijzinnigen – De evolutie van de Christelijke vrijzinnigheid vs. andere vrijzinnige tradities

Anne Sollie – Geloven in God, op welke wijze dan ook, is allang geen ‘totaalpakket’ meer. Geen kwestie van ‘ja ik geloof álles woord voor woord’ of ‘nee ik ben atheïst’. Dat is de erfenis van de opkomst en ontwikkeling van de christelijke vrijzinnigheid. Meer recentelijke ontwikkelingen van vrijzinnige stromingen zijn er momenteel binnen andere geloofstradities, zoals het Jodendom of Islamitische geloof. Zijn deze ontwikkelingen van vrijzinnige geloofshoudingen soortgelijk als die van de christelijke vrijzinnigheid? Zijn er vergelijkbare bouwstenen en mijlpalen op te merken? En kan de christelijke vrijzinnigheid leren van of inspiratie op doen uit deze andere vrijzinnige stromingen?

Lees meer

Vrijzinnig leven: Bewogen, open en uitnodigend(2)

Onze perspectieven voor de toekomst? Wij willen de vrijzinnige en liberale theologische positie verder duidelijk maken, zonder daarbij missie te bedrijven. Wij willen graag het gesprek voeren met humanisten en ook met atheïsten. We bediscussiëren ook politieke vraagstukken,  in navolging van Walter Benjamin die zegt: ‘Het kapitalisme is een religie’.  Wij maken ons druk over de vraag hoe wij deze verlokkende en alles verslindende kapitalistische religie een menselijker en meer sociale gestalte kunnen geven.  Het inspirerende aan een vrijzinnige en liberale kerk is toch:  uit principe kent ons denken geen begrenzingen. 

Lees meer

Vrijzinnig leven: Bewogen, open en uitnodigend(1)

Christian Modehn  – In januari 2010 begonnen we met het ‘Forum van de Remonstranten in Berlijn’.  De bedoeling was dat het een plek van open uitwisseling zou zijn, een vrije ruimte voor vrijzinnig geloof en liberale theologie, voor levensoriëntering.  Een plek in de volle openbaarheid, maar buiten de kerkmuren. ‘Forum’ betekent dat we het leven willen provoceren,  dat het iets is in wording en dat het open wil staan voor experimenten. Alle kerkelijke initiatieven hebben het hier zwaar, de roep van de kerken is bovendien zeer verdeeld.  Boeddhisten doen het beter dan de grote christelijke kerken, en dikwijls ook de fundamentalistische pinksterkerken. 

Lees meer

Vrijzinnige 20'ers: Sem Jongsma – de Weldoener

“Ik heb een fundament in mijn geloof en ik denk ook dat dat fundament ervoor zorgt dat ik open kan staan voor een ander” aldus Sem Jongsma.

Lees meer

'Verkondig het evangelie'

Kim Magnée – de Berg – Onlangs zongen we bij ons in de kerk een prachtig lied van Jan Marten de Vries, met de tekst: “Is geloven zeker weten, is vertrouwen niet voldoende voor een zoeker als de mens…” De mens als eeuwige zoeker, ik herken me daar wel in. En ik denk dat je gezegend bent wanneer je, ondanks al je vragen, twijfels en onzekerheden, kunt leven in en van vertrouwen.

Lees meer

God achter de voordeur? op Ikon

Vandaag wordt om 23.47 uur op TV Ned 2 de derde aflevering van de nieuwe serie LUX: OP ZOEK NAAR WAT ONS HEILIG IS uitgezonden met als thema: God achter de voordeur? Over ‘klaagchristenen’ & nieuwe mythevorming.

 

Lees meer