Berichten

Een vrijzinnige kinderbijbel

Vrijzinnige (groot)ouders die kinderen willen voorlezen uit een kinderbijbel, kunnen moeite hebben met de niet-vrijzinnige taal in de verhalen. Dat is anders met de kinderbijbel De schat in ons hart.

Lees meer

Vrijzinnig op hoge hakken?

‘Ik draag te hoge hakken voor de kerk’, hoor ik soms vrouwen zeggen. Ze bedoelen dan waarschijnlijk dat ze zich er niet thuis voelen. Maar is dat zo, worden er in kerken geen hoge hakken gedragen? Het is niet praktisch als je moet voorgaan in een dienst, dat weet ik uit ervaring. Je moet lang staan en heen en weer lopen. Als bezoeker moet het toch makkelijk kunnen, je mag bijna de hele tijd blijven zitten.

Lees meer

Vrolijk vrijzinnig, maar een beetje eenzaam

Wies Houweling, theologe en algemeen secretaris van de NPB, zal vanaf vandaag elke twee weken een column schrijven voor Zinweb. Wies is altijd op zoek naar een boeiende vrijzinnige vraag en de vele vrijzinnige visies. 

Lees meer

Zinzoekers IJsseldelta organiseert symposium

Welke verschillen en welke overeenkomsten bestaan er tussen vrijzinnigen van verschillende organisaties? Dat is de centrale vraag die gesteld wordt tijdens de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Zinzoekers IJsseldelta.

Lees meer

Banning gekozen tot belangrijkste vrijzinnige theoloog

Willem Banning is gekozen tot de belangrijkste vrijzinnige theoloog van Nederland. De uitslag van de verkiezing is zaterdag tijdens de ledenvergadering van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) bekend gemaakt. 

Lees meer

Symposium: Wat is vrijzinnig?

Wat is vrijzinnig geloven? Is dat iets wat verschilt van persoon tot persoon of is het mogelijk om er algemene uitspraken over te doen? Deze vragen staan centraal tijdens een speciaal symposium in De Kapel in Hilversum rondom het boek Dé vrijzinnigheid van Erik Jan Tillema. Het symposium vindt plaats op zaterdag 2 november (vanaf 14:00 uur) en wordt geleid door Erik Jan Tillema die als Kerkelijk Inspirator is verbonden aan de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum (VGH).

Lees meer

Vrijzinnige vroomheid: oratie Rick Benjamins

Voor een groot publiek hield Rick Benjamins op dinsdag 10 september zijn oratie: het officiële begin van zijn functie als bijzonder hoogleraar namens de VVP.

Lees meer

Vrijzinnige 20'ers – Compilatie

In de voorgaande afleveringen van vrijzinnige twintigers hebben we kennis gemaakt met Sem, Bas, Omar en Sam. Vier jongeren met een open levenshouding. Hoewel ze als vrijzinnig bestempeld zouden kunnen worden, doen ze dat zelf liever niet. Waarom is dat zo? En waarom hebben ze niet de behoefte om zich aan te sluiten bij een vrijzinnige organisatie? In de laatste aflevering van deze serie geven de vier hierop antwoord.

Lees meer

Vrijzinnige 20'ers – Sam Godfried

Ondanks zijn niet-religieuze opvoeding, speelt religie een belangrijke rol in het leven van Sam Godfried. Nadat zijn Turkse vriendin hem heeft geïntroduceerd tot de islam, begint hij zijn religieuze zoektocht. Hij wil niet voor de islam kiezen, zonder ook eerst gekeken te hebben naar andere religies. Iets wat hij ook toepast in zijn documentaires. Hij wil verschillende perspectieven laten zien aan zijn kijkers, zodat het ze stof geeft tot nadenken. In aflevering vier vertelt Sam over zijn twijfels en overpeinzingen.

Lees meer

Wie is de meest vrijzinnige theoloog?

Welke theoloog heeft het meest zijn/haar stempel gedrukt op de vrijzinnige traditie? Dat is de achterliggende gedachte bij de verkiezing. Is dat Erasmus, Arminius, Scholten, Banning of een van de andere theologen? Met de verkiezing wil de VVP deze grote theologen opnieuw onder de aandacht brengen omdat hun gedachtegoed ook voor nu nog waardevol is. 

Lees meer