Berichten

Op je gezondheid, en vrede!

Ik heb een vriend die dokter is. Hij komt af en toe bij ons eten, na een dag hard werken in het ziekenhuis (tenminste, dat neem ik aan, want hij eet altijd zijn bord leeg). Als je hem een glas wijn geeft, dan begint hij over zijn werk te vertellen.

Lees meer

Internationaal congres Just Peace

Internationaal congres Just Peace
Professoraat van Fernando Enns had de start die hij wenste

Dirk Visser  –  Met een wetenschappelijk congres (Just Peace) op hoog niveau, oecumenisch en interdisciplinair van opzet, met sprekers van verschillende continenten en ruim honderd deelnemers, van wie twintig uit het buitenland, kreeg het professoraat van dr. Fernando Enns het begin dat hij zich had gewenst. Het congres over rechtvaardige vrede was georganiseerd door de VU en het jubilerende Doopsgezind Seminarium, die ook de leerstoel (doopsgezinde vredes)theologie en ethiek hebben ingesteld. Ook sloot het congres aan bij Enns’ oratie, ‘Op weg naar een oecumenische theologie van rechtvaardige vrede’.

Lees meer

Oorlog moet illegaal worden!

Joris Vercammen –  ‘We zijn van mening dat vrede en het werken aan de vrede een onvervangbaar aspect van ons geloof is’, aldus de eerste zin van de ‘boodschap’ die de vredesconventie de wereld instuurde. Vrede als een gave en als een roeping.

Lees meer

Just Peace; Vertel ons je verhaal van vrede

Jan Schaake – Komend jaar loopt het Oecumenisch Decennium ‘to overcome violence’ (om het geweld te boven te komen) af. Een decennium waaraan ook de Raad van Kerken, de lidkerken en de vredesorganisaties IKV Pax Christi en Kerk en Vrede invulling hebben gegeven via het project ‘Geweld niet gewild – kerken voor veiligheid en vrede’.

Lees meer