Berichten

Los

Mies Bouhuys, onlangs overleden, was bekend om haar kinderboeken, haar inzet voor mensenrechten en haar salon waar tout Amsterdam in- en uitliep.
Minder bekend zijn haar avonturen in kinderbijbelland. In 1963 achtte het IKOR de tijd rijp voor een serie bijbelverhalen voor kinderen op tv.

Lees meer

Misschien

“Is dit boek een museumgids of gaat het over nu?” Dat vond ik de lastigste vraag bij de presentatie van de VolZin-relicanon in boekvorm.

Lees meer

Nomofobie

U bent vast niet nomofoob. Met nomofobie wordt een staat van psychische ontregeling aangeduid die de lijders met de angst vervult ‘niet mobiel bereikbaar’ te zijn.

Lees meer

Ruïne

De donkere Romantiek in de beeldende kunst vindt nauwelijks een treffender vertolker dan Caspar David Friedrich (1774-1840). Gothic zouden we het tegenwoordig noemen – deze beklemtoning van verval, vergankelijkheid en dood.

Lees meer

Sclerose

Mijn kerk, de protestantse in Nederland, lijdt aan een ernstige vorm van ‘sclerosis romana’. Krimp is kramp geworden, met een gevaarlijke verharding van het weefsel ten gevolge, die we ook en al wat langer tegenkomen in de moederkerk van weleer.

Lees meer

Moment

Onderzoeksbureaus proberen ons voor te rekenen wanneer de laatste kerkganger van ons land het licht zal uitdoen. In het bisdom Den Bosch gaat nog 6,5 procent van de katholieken naar de kerk en over tien jaar zal daar nog tweederde van over zijn.

Lees meer

Het

In december was ik betrokken bij de voorbereiding van een grote bijeenkomst in het Vredespaleis. Religieuze kopstukken uit de hele wereld tekenden de verklaring Geloven in Mensenrechten.

Lees meer