Berichten

De moderne levensloop is een labyrint(1)

Mensen leven langer dan ooit, maar weten aan dat lange leven steeds minder duurzame betekenis te geven. Hun leven lijkt wel een doolhof. Ethicus Frits de Lange reikt een ander beeld aan: het leven als labyrint. Kronkelig maar niet zonder uitweg of doel. “Volwassen worden is een levenslange innerlijke weg.”

Lees meer

Waar is de goede aarde?

Ruben van Zwieten – Een gelijkenis is er om bepaalde zaken inzichtelijker te maken. Jezus vertelt een gelijkenis. Over een zaaier die uitging om te zaaien. Het gaat erom op wat voor grond het gezaaide zaad valt en of het dan wel of niet ontkiemt en vrucht draagt. Alleen als het zaad in goede aarde valt, zal het vrucht dragen. Valt het zaad op de stenen, dan kan het geen wortel schieten – het blijft liggen aan de oppervlakte.

Lees meer

Vernieuwing van het Vaticaan

Maxine Herinx – Ruim vier maanden is Jorge Bergoglio nu paus. Bij zijn aantreden koos Bergoglio voor de naam ‘Franciscus’, die hij ontleende aan Franciscus van Assisi, de heilige die zijn leven wijdde aan gebed en dienstbaarheid aan de armen. De nieuwe paus heeft zich tot dusver bewezen als een sober leider, die zich inzet voor de minderbedeelden. Tijdens de Wereldjongerendagen in Brazilië liet hij zich zelfs verplaatsen in een Fiatje. Tot dusver was er vooral aandacht voor de stijl van de paus, die aanzienlijk afwijkt van die van zijn voorgangers. De misstanden uit het recente kerkverleden dwingen hem tot hervormingen binnen het Vaticaan. In hoeverre zal hij daarin slagen?

Lees meer

Wat kun je zelf doen?

Ruben van Zwieten – Nee, het ligt niet aan mij. We denken het allemaal van tijd tot tijd. Die collega die alleen aan zijn eigen hachje denkt. Het kind waarmee voor jou als ouder geen normaal gesprek meer is te voeren. Haarscherp zien we de splinter in het oog van de ander, maar zien we ook de balk in ons eigen oog?

Lees meer

Tijd om te vergeven

De ‘diepe spijt en berouw’ die minister Lodewijk Asscher op 1 juli uitsprak over ons slavernijverleden, heeft niet geleid tot verzoening en verbroedering. Misschien moeten overheid en nazaten een voorbeeld nemen aan de aanpak van de Hernhutters.

Lees meer

Volzin-schrijfwedstrijd -‘Heb vertrouwen!’

‘Heb vertrouwen!’ luidt het thema van de Volzin-schrijfwedstrijd 2013. Doe mee en ding mee naar de Volzin-opinieprijs 2013. Schrijf een persoonlijk gemotiveerd, maatschappelijk geëngageerd of misschien wel spiritueel geïnspireerd essay over vertrouwen. De zeven beste essays worden gepubliceerd in het kerstnummer van Volzin,tijdschrift voor zinvol leven.

Lees meer

Wie wordt de meest spraakmakende theoloog van het jaar?

Wie treedt met zijn of haar optreden buiten de eigen kring? Wie weet een nieuwe groep mensen aan te spreken en maakt een vertaalslag tussen theologie en praktijk? Wie gaf in 2012 gezicht aan de theologie? Wie is spraakmakend als theoloog geweest in 2012 door bijvoorbeeld optredens in de media, een bijzonder initiatief of onderscheidende werkzaamheden? Op 21 jaar wordt op de nacht van de theologie de meest spraakmakende theoloog van het jaar gekozen.

Lees meer

Stop de seculiere dominees

Overtuigd liberaal Pieter van Os ergert zich aan de kruistocht van zijn bondgenoten tegen iedereen die niet seculier is. “Radicaal individualisme is een doodlopende weg en biedt geen richting voor het leven.”

Lees meer

Hoeveel PKN zit er in de vluchtkerk (2)

Maandenlang leek de PKN zich weinig aan te trekken van de uitgeprocedeerde asielzoekers die afgelopen herfst in tenten bivakkeerden in Amsterdam-West. Totdat Arie Boomsma zich op twitter boos maakte en riep: ‘Wees kerk!’ Was het instituut Protestantse Kerk Nederland werkelijk zo sloom of is de Vluchtkerk waar de illegalen nu verblijven een mooi voorbeeld van samenwerking tussen basisbeweging en bureaucratie? VolZin schreef er een artikel over. Wij plaatsen het in twee delen op Zinweb.

Lees meer

Hoeveel PKN zit er in de vluchtkerk (1)

Maandenlang leek de PKN zich weinig aan te trekken van de uitgeprocedeerde asielzoekers die afgelopen herfst in tenten bivakkeerden in Amsterdam-West. Totdat Arie Boomsma zich op twitter boos maakte en riep: ‘Wees kerk!’ Was het instituut Protestantse Kerk Nederland werkelijk zo sloom of is de Vluchtkerk waar de illegalen nu verblijven een mooi voorbeeld van samenwerking tussen basisbeweging en bureaucratie? VolZin schreef er een artikel over. Wij plaatsen het in twee delen op Zinweb.

Lees meer