Berichten

Nieuwe elite door online leren?

Steeds meer duiken er, wat genoemd kan worden, online leeromgevingen op. Hebben deze onderwijstrajecten de toekomst? Zou dat op den duur tot nieuwe elitevorming kunnen leiden?

Lees meer

Philosophy is elsewhere

Rob Wijnberg schrijft verontwaardigd over het verdwijnen van de filosofiefaculteit van de Erasmus universiteit. Maar hoort filosofie daar nog wel thuis?

Lees meer

Kwaliteit en papier – de universiteit van vandaag

De tijd dat een professor zich kon concentreren op zijn onderzoek, lesgeven en de begeleiding van studenten lijkt met rasse schreden voorbij te gaan. Natuurlijk gaat alles nog over kwaliteit. Maar de passie voor het onderzoek lijkt steeds meer ingedamd te worden.

Lees meer

De Catastrofe: Filosofisch Festival 2014

Met Wubbo Ockels, Bernard Stiegler en vele anderen. Denk anders, red de wereld! In lezingen, gesprekken en workshops laten filosofen, andere wetenschappers en kunstenaars ons nadenken over de omgang met onze vooruitgang die tegelijk onze ondergang kan worden. Laat je inspireren en verrassen tijdens de lezingen, workshops, film, gesprekken, de Grote Filosofie Quiz en het afsluitende Einde der tijden Feest op het Filosofisch Festival De Catastrofe.

Lees meer

De ander begrijpen. Hoe doe je dat?

Filosofieworkshop door filosoof Marc Slors. Hoe veel moet je van elkaar snappen om samen te werken of te leven? Is je begrip van de ander altijd bewust of gaat het juist om onbewuste, automatische processen? Wat is de rol van gebaren, stemintonatie, gezichtsuitdrukkingen?

Lees meer

Soeterbeeck Preeck: Gij zult impulsief zijn

Impulsiviteit is negatief. Het staat voor slordigheid, ongeduld en zelfs agressie. Controle staat voor focus en doelgerichtheid. Daar houden we meer van in onze samenleving. Op school wordt dan ook veel nadruk gelegd op taal en rekenen en minder op handvaardigheid, muziek en theater.

Lees meer

Bas Haring maakt de filosoof in je wakker

Sinds oktober is ons land een onderwijsinstelling rijker: de Universiteit van Nederland. Het is een universiteit zonder gebouwen en collegegeld, want de beknopte ‘colleges’ worden gratis aangeboden op internet. Elke werkdag komt er een nieuwe prikkelende presentatie online, en elke week maakt een nieuwe hoogleraar zijn of haar opwachting

Lees meer

Centre for Religious Studies beoordeeld als beste

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen bedrijft wetenschap op het allerhoogste niveau. Dit heeft een internationale visitatiecommissie geconcludeerd in haar rapport dat op 5 juli is verschenen. De commissie onderzocht zes Nederlandse onderzoeksinstellingen op het gebied van Theologie en Religiewetenschappen en bestempelde het Centre for Religious Studies, het onderzoeksinstituut van de faculteit, als beste van Nederland. 

Lees meer

Gastcollege: Mystiek en literatuur

De bekende auteur Oek de Jong zal op donderdag 28 maart 2013 een gastcollege ver­zor­gen, ge­ti­teld: ‘Niet-weten, niet-handelen. Mystiek en literatuur’. Zijn college vormt de afsluiting van de door prof. dr. Johan Goud gegeven cur­sus Religie en zingeving in de Nederlandse literatuur, maar is toegankelijk voor alle belangstellenden. Ter voorbereiding kan men zijn essays ‘Niet-handelen, niet-weten’ en ‘Een klievende roman’ uit de bundel Een man die in de toekomst springt lezen.

Lees meer

Twee beroemde filosofen in Tweespraak

Wat gebeurt er als je twee wereldberoemde en invloedrijke filosofen bij elkaar zet die elkaar nog nooit hebben ontmoet? Simon Critchley en Susan Neiman gaan de uitdaging graag aan bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Er is gratis toegang voor studenten.

Lees meer