Berichten

Verslag: Heilig Vuur

“Dit symposium begint een religie te worden”, aldus docent en onderzoeker Ronald Hünneman van de Rijksuniversiteit Groningen. Als voormalig student Kunsten, Cultuur en Media student en oud-bestuurslid van Studievereniging IK, was ik op 21 mei 2015 te gast bij het derde minisymposium, georganiseerd door de universitaire studie Arts, Culture & Media, het Groninger Museum, Studievereniging IK en het onderzoekscentrum Arts in Society. Ieder jaar staat een actueel thema rondom kunst centraal. Dit jaar hoefde er niet lang over het onderwerp vergaderd te worden. Binnen drie minuten werd bepaald dat het dit jaar tijd was voor de innige relatie tussen kunst en religie. Brengt religie kunst voort of rust religie op kunst? Door Annemiek Lely. Lees meer

Theater en religie

“Het theater is mijn kerk geworden.” Met dit statement definieerde regisseur Johan Doesburg zijn relatie met zowel religie als theater tijdens de discussiemiddag ‘Theater en Religie’ op 28 april 2015 in de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam. Centraal stond de vraag of en hoe theater en religie verbonden zijn. Is er nog ruimte voor religie in het hedendaagse Nederlandse theater of is deze verdreven door het politiek toneel? Lees meer

Symposium – 'Naar Messiaans Communisme'

Op 7 maart 2014 is het veertig jaar geleden dat de doperse theoloog en predikant Frits Kuiper overleed als gevolg van een aanrijding door een vrachtauto. Kuiper stond bekend als een ‘rode’ dominee, kritische Barthiaan, messiaans zionist.

Lees meer

Geloof het..of niet

‘Mensen zeggen: ‘Ik geloof in God’ of ‘ik geloof niet in God’. Maar waar geloven we dan wel of niet in? Wat is het beeld dat we diep van binnen hebben en hoe komt dit tot uiting in ons handelen?’ Deze vragen staan centraal tijdens het symposium ‘Geloof het…of niet’ aanstaande donderdag.

Lees meer

Leven en dood in het licht van de BDE

‘Ons bewustzijn bepaalt hoe wij tegen de wereld aankijken,’ aldus cardioloog Pim van Lommel. ‘Wij moeten ons bewustzijn veranderen om onze wereld te veranderen, om onze manier van leven te veranderen.  Dit is samenvattend het inzicht, dat wij kunnen verkrijgen door open te staan voor de betekenis van BDE, door te luisteren naar mensen die hun BDE met ons willen delen.’

Lees meer

Zelfontplooiing theologisch onder de loep

Groningse hoogleraren – waaronder de VVP-hoogleraar Rick Benjamins – gaan tijdens een symposium en in postacademisch onderwijs discussiëren over het moderne begrip ‘zelfontplooiing’.

Lees meer

Symposium: vier religies samen in soefitempel

In de soefitempel in Katwijk aan Zee vindt op zondag 11 november een symposium plaats met als thema ‘Het beleven van religie in deze tijd’. Vier bekende religieuze leiders leveren een bijdrage en vertellen hoe hun religie kan bijdragen aan harmonie in de samenleving. Later volgt een forumgesprek onder leiding van IKON-presentatrice Annemiek Schrijver.

Lees meer

Symposium 'Vrijzinnigheid in de wereldreligies'

Elke godsdienst kent liberale groepen. Gelovigen die met hun tijd meegaan. In dit symposium gaan we op zoek naar deze vrije vogels binnen de wereldreligies. We doen dat lokaal: in onze eigen omgeving. Sprekers op dit symposium zijn Haagse voorgangers van islamitische, joodse, christelijke en hindoeïstische huize.

Lees meer

Evenementen

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op