Berichten

Niet geloofwaardig

Durven meegaan op de stroom van het leven kan heel moeilijk zijn. Bij iedere mogelijke opening kan weerstand als een duveltje uit een doosje opspringen en je allerlei redenen aan de hand doen om niet die stap te zetten, om niet die keus te maken, om niet te veranderen. Er zijn moed en doorzettingsvermogen voor nodig om werkelijk, onvoorwaardelijk, open te zijn voor wie je echt bent. Om linksaf te slaan waar iedereen rechtsaf gaat. 

Lees meer