Berichten

Recensie: ‘Het seculiere experiment’ van Hans Boutellier

Een van de aanleidingen om dit boek te schrijven vond de schrijver in een uitspraak van zijn vader in de jaren zestig: ‘Als er niemand meer in God gelooft, dan wordt het een zooitje jongen’.  Die opmerking heeft Hans Boutellier nooit meer losgelaten, maar tegelijkertijd constateert hij dat wij leven in samenleving die niet meer wordt geïnspireerd door de kerk. Een historisch en cultureel unieke situatie, waardoor de schrijver er voor kiest te spreken van een seculier experiment.  Wat heeft dit seculiere experiment gebracht? Of anders geformuleerd: wat is de maatschappelijke betekenis van religie? Recensie door Birgitta de Leeuw

Lees meer

Hoor je bij de groene kerk? Wees trots!

De wereldwijde milieubeweging heeft alle trekken van een religie. Meestal is een dergelijke betiteling niet vleiend bedoeld. Ralf Bodelier weet van de groene kerk dan ook zo enkele dwaalleringen aan te wijzen. Maar er is ook een ander perspectief, zo betoogt hij. Een samenleving heeft nu eenmaal samenhang nodig. En welke andere stroming is nog in staat het religieuze vuur wereldwijd te ontsteken?

Lees meer

Stop de seculiere dominees

Overtuigd liberaal Pieter van Os ergert zich aan de kruistocht van zijn bondgenoten tegen iedereen die niet seculier is. “Radicaal individualisme is een doodlopende weg en biedt geen richting voor het leven.”

Lees meer

Palmpasen – religieus of seculier ritueel?

Is Palmpasen nog wel een sacraal of profaan christelijk ritueel te noemen of is het een door de eeuwen heen een seculier ritueel geworden?

Lees meer

Cirkel als symbool voor godsdienstlozen

Vrijheid van godsdienst laat òòk ruimte voor een godsdienstloze levenshouding. In dat kader is de discussie over godsdienstvrijheid nogal idioot. Je mag als seculier laten zien dat jouw levenshouding er een is zonder religie, maar iemand die katholiek is mag niet zijn kruisje laten zien en de moslima moet haar hoofddoek thuislaten.

Lees meer