Berichten

Recensie: Kerk als constructiefout

In de huidige tijd is secularisatie nog duidelijk niet op zijn einde. Is de kerk een onderdeel van het probleem? Het boek van Harry Kuitert gaat over nieuwe en oude (denk)beelden van wat een ‘kerk’ is. Een scherpe recensie door theoloog Jos van Oord.

Lees meer

Kan de publieke ruimte verbroederen?

In Trouw woedde onlangs een discussie over of de kerk noodzakelijk is voor de publieke moraal. Kan de publieke ruimte zelf die taak vervullen?

Lees meer

God verdwijnt uit de Amerikaanse krant

In het Friesch Dagblad stond een aardig stukje dat een onderzoek beschrijft naar het gebruik van religieuze woorden in de Amerikaanse krant de New York Times. De frequentie van die woorden neemt af, zo wordt gesteld. Wat kan dat betekenen?

Lees meer

Zoeken naar een kerk voor iedereen

De Church for Atheists (+ agnostics + the rest of us) kwam al vijf keer op verschillende plekken bijeen in Amsterdam. Waarom komen ongelovige mensen anno 2014 onder de ouderwetse noemer ‘kerk’ bij elkaar? Ik bezocht een bijeenkomst en ging in gesprek met initiatiefnemer Gerko Tempelman.

Lees meer

Doen waar je goed in bent

Het kerkbezoek groeit in Londen, las ik onlangs in The Times. Het verbaasde mij, in deze tijden van secularisatie en ontkerkelijking. De groei is te danken aan twee ontwikkelingen: het aantal migranten in Londen stijgt gestaag, en een groot aantal van hen is christen (uit Afrika, maar recentelijk ook uit Oost-Europa). En ten tweede trekken de diensten in grote kerken steeds meer mensen.

Lees meer

Veel gelovigen, weinig kerkgangers

Ongeveer 55 procent van de Nederlandse bevolking is gelovig, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat slechts een kleine minderheid regelmatig een religieuze bijeenkomst bezoekt.

Lees meer

The ground beneath our feet

Boekpresentatie – The ground beneath our feet
Tokyo lecture on religion, secularity and eco-sophia
Lezing aan de Sophia Universiteit van Tokio, Japan. Over religie als een poëtische reactie van mensen op het bestaan in een seculiere wereld.

Lees meer

Ecclesia

‘Kom binnen, Ecclesia.’ Ze is een wat statige dame met een spits hoofd en een zangerige stem. ‘Heb je geen hoedje op?’
‘Paulus, met die opmerking dat vrouwen iets op hun hoofd moeten dragen kom je vandaag echt niet meer weg.’
‘Wat zijn mensen toch zot,’ mompelt de apostel.

Lees meer

Kerk voor de sterken

Acht jaar geleden schreef ik er een essay over. Het blad Praktische Theologie wijdde er pas een themanummer aan. En het blijkt nu ook uit het nieuwe rapport ‘God in Nederland:’ de kerk is teveel een kerk voor de zwakken en te weinig voor de sterken. Mensen zijn sterk en mondig geworden door het proces van individualisering. De paus en behoudende protestanten vinden dat een goddeloze ontwikkeling,  maar zelf herken ik er de inspiratie van de Geest in. Mensen ademen met Gods adem en beslissen zelf. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun leven en zijn niet meer afhankelijk van een machtige kerk die fronsend voorschrijft wat goed voor hen is.

Lees meer

Moment

Onderzoeksbureaus proberen ons voor te rekenen wanneer de laatste kerkganger van ons land het licht zal uitdoen. In het bisdom Den Bosch gaat nog 6,5 procent van de katholieken naar de kerk en over tien jaar zal daar nog tweederde van over zijn. In kerkelijk Nederland kom ik veel in stedelijke gemeenten en onder niet-orthodoxe gelovigen en daar wordt dit beeld bevestigd. 

Lees meer

Evenementen

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op