Berichten

Compassie is de basis van de moraal

Hoe pessimistisch ook van nature, de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer stelde dat compassie de basis is van de moraal. Het verlangen naar compassie steekt elke keer de kop op wanneer een samenleving door egoïsme en machtsmisbruik dreigt te worden overspoeld. Dit terugkerende fenomeen valt in elke cultuur te bespeuren. In woelige morele wateren wordt compassie dan de reling die de opvarenden allemaal aan boord houdt. Maar wat is compassie dan precies? Hoe kun je compassie definiëren?

Lees meer