Berichten

Recensie: Stil de tijd – Joke J. Hermsen

In ‘Stil de tijd’ wordt op verschillende manieren ingegaan op de diverse perspectieven op tijd en hoe deze ons leven beïnvloeden. Het is een handleiding, een praktische filosofie, waarin niet alleen verschillende filosofische denkers aan het woord worden gelaten, maar ook ruimte is voor een persoonlijke belevenis. Een recensie door Nicole des Bouvrie.

Lees meer

Recensie: De Verlichting als Kraamkamer

In deze recensie van het boek “De Verlichting als Kraamkamer” gaat Aat-Lambèrt de Kwant in op de rol die de Verlichting blijft spelen wanneer we het hebben over de kernwaarden uit onze cultuur. 

Lees meer

Recensie: Hegels godsdienstfilosofie en de monotheïstische religies

In deze recensie raakt Nicole des Bouvrie enkele punten aan die in het boek over Hegels godsdienstfilosofie naar voren komen. Hegel had hele specifieke ideeën over de rol die weggelegd was voor de christelijke religie. Maar hoe zit dat tegenwoordig? 

Lees meer

Recensie – 'Wat blijft God na de kaalslag'

Barts Smits schreef voor het magazine Doopsgezind NL een recensie van het boek: ‘Wat blijft God na de kaalslag’ van Werner Pieterse. Voor de hele editie van het juni-magazine kunt u hier klikken.

Lees meer

Recensie 'Laat maar waaien' door Arjan Plaisier

Arjan Plaisier, de scriba van de Protestantse Kerk, heeft Laat maar waaien, de VVP-nota over de Heilige Geest gelezen en schreef de volgende recensie.

Lees meer

Boekrecensie: Stille Verhalen

Dorrit Nijhuis – “Depressie is het verlies van verbinding”. Soms kom je een definitie tegen die tegelijkertijd een open deur is én een eye-opener. Deze kwam ik tegen in het mooie boek ‘Stille verhalen’ van psychotherapeut Evamaria Jansen.

Lees meer

Dit is geen verdediging – Francis Spufford

Dorrit Nijhuis – Christenen zijn vreemd. Erger is, dat hun gedrag en opvattingen onbegrijpelijk zijn. Want geef toe: je kan toch prima leven zonder god? Christenen kunnen niet normaal met de realiteit omgaan en zien dingen die er niet zijn.

Lees meer

Recensie: Wat doe ik hier in Godsnaam – Carel ter Linden

Bart Smits – In zijn boek ‘Wat doe ik hier in godsnaam’ schrijft theoloog Carel ter Linden (1933) dat hij niet meer in een persoonlijke god gelooft, dus niet meer in ‘een god die ons ziet en hoort’. God is voor hem liefde, rechtvaardigheid en barmhartigheid. In een leven na de dood gelooft ter Linden evenmin: ‘ik heb mezelf hierbij iets afgenomen’ schrijft hij, want ‘wat zou ik mijn lieve vrouw graag terugzien, de moeder van mijn kinderen’.

Lees meer

Handboek voor Talent nu los verkrijgbaar

Het Handboek voor Talent is vanaf nu – op veler verzoek- ook los verkrijgbaar. Via onze site, en in de boekhandel!
Kijk voor meer informatie op de nieuwe site: www.handboekvoortalent.nl

Lees meer

Recensie van boek 'Religiestress'

Bert Altena – Religiestress ontstaat als “de druk die religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen en gedragingen op mensen uitoefenen te groot wordt. De mensen zelf en hun onderlinge relaties komen onder hoogspanning te staan, met als gevolg een verhoogd risico op spanningen, conflicten, (ver)mijding en geweld” schrijft Mikkers aan het begin van zijn boekje (pagina 10). 

Lees meer