Berichten

Op eigen benen staan? Autonomie in de zorg

Het Noordelijk Netwerk voor Zingeving, Ethiek & Zorg organiseert op maandag 27 mei 2013 de studiedag ‘Op eigen benen staan? Autonomie als horizon in de zorg’. Het netwerk wil een platform bieden voor kennisdeling op het gebied van zingeving, spiritualiteit en ethiek in de zorg binnen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Tijdens deze eerste studiedag wordt gesproken over o.a. autonomie, zelfbeschikking en zelfredzaamheid in de zorgsector. 

Lees meer

Weekend over (com)passie voor studenten Theologie

Gratis Weekend van de Theologie: ontmoetingsweekend voor bachelorstudenten Theologie in Nederland en België: ‘Mijn passie – en de anderen’. Passie is een belangrijk ingrediënt voor een prettig en succesvol leven. Maar wat worden anderen er wijzer van? Het jaarlijkse Weekend van de Theologie van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), op 5 en 6 april in Hydepark, Doorn, gaat over het verbinden van passie met compassie.

Lees meer

Oproep: denk mee met predikantsopleiding PKN

Wat is volgens jou de belangrijkste uitdaging voor de (protestantse) theologie beoefening van vandaag? En welke suggestie wil je kwijt voor de theologieopleiding van morgen? 

Lees meer

Kampen en vrijzinnigheid (9)

Vanaf september 2012 sluit de Theologische Universiteit in Kampen haar deuren. Eigenlijk moeten we zeggen: de PThU afdeling Kampen. Aan een tijdperk van ruim 150 jaar theologie bedrijven in dit kleine stadje aan de IJssel komt dan een einde. Zinweb vroeg een aantal oud-studenten en docenten naar hun ervaringen. Hoe kijken zij terug? Een aantal van hen noemt zichzelf vrijzinnig. Anderen spreken zich hier niet expliciet over uit, maar voelen zich binnen de orthodoxie niet meer thuis. 

Vandaag deel 9:  Rinus van Warven

Lees meer

Kampen en vrijzinnigheid (7)

Vanaf september 2012 sluit de Theologische Universiteit in Kampen haar deuren. Eigenlijk moeten we zeggen: de PThU afdeling Kampen. Aan een tijdperk van ruim 150 jaar theologie bedrijven in dit kleine stadje aan de IJssel komt dan een einde. Zinweb vroeg een aantal oud-studenten en docenten naar hun ervaringen. Hoe kijken zij terug? Een aantal van hen noemt zichzelf vrijzinnig. Anderen spreken zich hier niet expliciet over uit, maar voelen zich binnen de orthodoxie niet meer thuis. 
Vandaag deel 7:  Kamper historicus Jaap van Gelderen
 met het vervolg van zijn vorige bijdrage.

Lees meer

Kampen en vrijzinnigheid (6)

Vanaf september 2012 sluit de Theologische Universiteit in Kampen haar deuren. Eigenlijk moeten we zeggen: de PThU afdeling Kampen. Aan een tijdperk van ruim 150 jaar theologie bedrijven in dit kleine stadje aan de IJssel komt dan een einde. Zinweb vroeg een aantal oud-studenten en docenten naar hun ervaringen. Hoe kijken zij terug? Een aantal van hen noemt zichzelf vrijzinnig. Anderen spreken zich hier niet expliciet over uit, maar voelen zich binnen de orthodoxie niet meer thuis. 
Vandaag deel 6:  Kamper historicus Jaap van Gelderen
 

Lees meer

Kampen en vrijzinnigheid (5)

Beatrice Jongkind – Geloven-vragenderwijs. Zo luidt de titel van de in 1981 gebundelde artikelen, uitgegeven bij de viering van het 25-jarig professoraat van dr. J.T. Bakker in Kampen. Rood kaft, niet over het hoofd te zien: ik kocht het direct. Studente theologie aan de Theologische Hogeschool, werd ik als door de bliksem getroffen door die titel.

Lees meer

Kampen en vrijzinnigheid (4)

Vanaf september 2012 sluit de Theologische Universiteit in Kampen haar deuren. Eigenlijk moeten we zeggen: de PThU afdeling Kampen. Aan een tijdperk van ruim 150 jaar theologie bedrijven in dit kleine stadje aan de IJssel komt dan een einde. Zinweb vroeg een aantal oud-studenten en docenten naar hun ervaringen. Hoe kijken zij terug? Een aantal van hen noemt zichzelf vrijzinnig. Anderen spreken zich hier niet expliciet over uit, maar voelen zich binnen de orthodoxie niet meer thuis.
Vandaag deel 4:  oud-student Frits de Lange

Lees meer

Kampen en vrijzinnigheid (3)

Vanaf september 2012 sluit de Theologische Universiteit in Kampen haar deuren. Eigenlijk moeten we zeggen: de PThU afdeling Kampen. Aan een tijdperk van ruim 150 jaar theologie bedrijven in dit kleine stadje aan de IJssel komt dan een einde. Zinweb vroeg een aantal oud-studenten en docenten naar hun ervaringen. Hoe kijken zij terug? Een aantal van hen noemt zichzelf vrijzinnig. Anderen spreken zich hier niet expliciet over uit, maar voelen zich binnen de orthodoxie niet meer thuis. 
Vandaag deel 3:  oud-student Dick Engberts.

Lees meer

Kampen en vrijzinnigheid (2)

Vanaf september 2012 sluit de Theologische Universiteit in Kampen haar deuren. Eigenlijk moeten we zeggen: de PThU afdeling Kampen. Aan een tijdperk van ruim 150 jaar theologie bedrijven in dit kleine stadje aan de IJssel komt dan een einde. Zinweb vroeg een aantal oud-studenten en docenten naar hun ervaringen. Hoe kijken zij terug? Een aantal van hen noemt zichzelf vrijzinnig. Anderen spreken zich hier niet expliciet over uit, maar voelen zich binnen de orthodoxie niet meer thuis.
Vandaag deel 2:  oud-student Piet van Die.

Lees meer