Berichten

Spreken over God…

De Protestantse kerk van Nederland heeft een zware tijd achter de rug. Drie kerken samenvoegen – de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse kerk – dat is niet niks. In Alblasserdam is het proces nog steeds gaande.

Lees meer

Ouderling

Toen de Heer in zes dagen, onder de bewonderende blikken van Vrouwe Wijsheid, de hemel had gebouwd, de oervloed getemd, de wolken had opgehangen aan de lucht en de bronnen in werking had gesteld (Spreuken 8) en toen de mensenkinderen in aantocht waren, schiep hij op de sabbat een luchtje (Fons Jansen).

Lees meer

Gebed

De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft toegeslagen. In twee dagen tijd heeft zij dwingend voorgeschreven hoe de leden der kerk over God hebben te spreken – en daarmee vrijzinnigen als ‘de atheïstische dominee’ Klaas Hendrikse een schaal gemeen hete hemelse modder voorgezet – en een nota goedgekeurd over het gesprek tussen christendom en islam, waarin wordt geconstateerd dat de kerk niet samen met moslims kan bidden, omdat moslims niet bidden tot de drie-enige God en in de naam van Christus.

Lees meer

Vrijzinnige Protestanten Assen

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Assen (VVP-Assen) is een vrijzinnige geloofsgemeenschap, onderdeel van de Protestantse Kerken Nederland (PKN).

Lees meer

Hoe relevant is de waarheid?

Er is ophef ontstaan binnen de PKN. Dit heeft u allemaal kunnen volgen de laatste weken. Een predikant die de historische figuur van Jezus ontkent, dat kan natuurlijk niet. Bij de PKN is predikant Edward van der Kaaij niet langer welkom. De rekbaarheid en de rol van de PKN in deze discussie heeft u besproken gezien in de blog Hoe rekbaar is de PKN van Lucas van Heerikhuizen. Één aspect bleef in de discussie achterwege: is het relevant dat Jezus echt bestaan heeft? Lees meer

Hoe rekbaar is de PKN?

Men zou kunnen stellen dat de Protestantse Kerk (PKN) een mantel der liefde is voor orthodoxe protestanten in Nederland. Wat nu als die mantel der liefde wordt opgerekt of scheurt?

Lees meer