Berichten

Midwintermijmering

In Het Vermoeden zijn al heel wat mensen voorbijgekomen die vertelden dat ze zich vooral door de buitenwereld genoodzaakt voelden een bepaalde duidelijk omkaderde identiteit aan te meten. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Homo, vluchteling, moslim, christen, oud, gehandicapt, uitgeprocedeerd? Vrijzinnig, evangelisch, dogmatisch of alledaags spiritueel? Van Paulus of van Petrus?

Lees meer

Midden in de winternacht …(2)

Bert Dicou schreef over aankondigingen van kerst en geloof in Adrem. Zinweb plaatste het eerste deel van het artikel een paar dagen gelden, hier het tweede deel.

Lees meer

Een brief van Paulus

De brieven van Paulus worden niet altijd positief benaderd. Ze zijn lastig te lezen en er staan vrouwonvriendelijke en homofobe passages in. Het is ballast, gewoon schrappen, zeggen velen. Het  zet de lezers immers  op het verkeerde been. De negatieve benadering van Paulus is begrijpelijk. Veel gedeeltes uit de brieven zijn voor ons, 21ste  eeuwers, niet te volgen. Paulus’ brieven geven immers de heersende moraal weer uit het jaar 50, niet die uit het jaar 2012. 

Lees meer

Zomercursus: De eerste Christenen tot aan de concilies

Wist u dat Jezus optreedt te midden van vrome farizeeërs, apocalyptici en essenen? En wat dat betekent? Het aller vroegste christendom ontstaat óók midden in de Hellenistische cultuurwereld. Paulus vertegenwoordigt de Hellenistische kant van het allervroegste christendom. Dankzij brieven van Paulus kunnen wij de invloed van het Griekse denken op het vroege christendom goed volgen. 

Lees meer