Berichten

God als overtollige weelde

Rick Benjamins – In de afgelopen tijd heb ik mij verdiept in de Christelijke dogmatiek die Van den Brink en Van der Kooi hebben geschreven. Het is een knap werk, maar ik kan mij niet goed verenigen met hun ‘loyaal-orthodoxe’ perspectief. 
Een dogmaticus wil weten ‘hoe het zit’, schrijven ze, en wie vanuit het geloof naar de wereld kijkt is beter in staat ‘to make sense of it all’ dan wie vanuit een ander gezichtspunt kijkt. Ik begrijp dat standpunt wel, maar ik deel het niet. Het gaat er naar mijn idee uiteindelijk niet om ‘hoe het zit’, maar hoe het tot mij spreekt.

Lees meer

Vrijzinnigen over de islam: water en vuur?

Marcel Poorthuis – Naar aanleiding van de verklaring van meer dan honderd moslimgeleerden: ‘A common word’, heeft mevrouw Antje van der Hoek haar verbazing uitgesproken dat deze uitgestoken hand in Nederland op onverschilligheid en zelfs op afwijzing is gestuit.  Inderdaad is de internationale respons op dit document, dat uniek is voor de moslimwereld, indrukwekkend te noemen.

Lees meer

Verwonderlijk

Door Bart Smit – In een onlangs verschenen interview in het Nederlands Dagblad zegt de bekende rooms-katholieke theoloog Erik Borgman dat vrijzinnigheid voor hem geen interessante optie is. Die mening mag hij natuurlijk hebben, maar de argumenten die hij ervoor aanvoert zijn merkwaardig.

Lees meer

Vrijzinnigheid in een evangelische jas?

Een vermenging van evangelische stijl en vrijzinnige inhoud, is dat mogelijk? Het is een interessant idee, dat Jaap Marinus (31) voor de Remonstranten onderzoekt. Als het kan, ziet Marinus er “een perfect huwelijk” in.

Lees meer