Berichten

Strijd tegen vooroordelen op scholen

Het gesprek aangaan met middelbare scholieren over vooroordelen en discriminatie is niet altijd even makkelijk. De emoties lopen soms hoog op en vaak hebben leerlingen bepaalde denkbeelden meegekregen vanuit huis, hun cultuur of leeftijdsgenoten. Om taboes te voorkomen en vooroordelen en discriminatie tegen te gaan is het belangrijk om deze onderwerpen juist wél te bespreken.

Lees meer

Geen school ontkomt meer aan zingeving

Zingeving in het openbaar onderwijs. Is dat een filosofieles? Een godsdienstles? Zingevingsvragen hebben te maken met identiteit en die komt voort uit een levensbeschouwing. Dat vak hoort ook thuis in het openbaar onderwijs, vinden pleitbezorgers.

Lees meer

Franse scholieren en filosofie

In Frankrijk hecht de regering erg aan filosofieonderwijs. Niet zodat leerlingen feitjes over Spinoza of Kant kunnen opdreunen, maar zodat ze het gedachtegoed van grote denkers echt kunnen toepassen in de praktijk. Het wordt gezien als een manier om jonge mensen te vormen en te laten denken. Filosofie wordt aan de hand van thema’s verkend: bewustzijn, de ander, kunst, materie en geest, enzovoort.

Lees meer

'Schrappen vormingsonderwijs slechte zaak'

Het Humanistisch Verbond is bezorgd over het voornemen om het vormingsonderwijs in het openbaar onderwijs te schrappen. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen maakte dat voornemen vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Levensbeschouwing, júist in het Openbaar onderwijs!

Wie nog denkt dat het openbaar onderwijs geen aandacht zou besteden aan wereldgodsdiensten en levensvragen, moet zijn kennis op peil brengen. Openbaar onderwijs en godsdienst/levensbeschouwing staan niet tegenover elkaar, maar gaan juist hand in hand. Actieve pluriformiteit, godsdienstvrijheid en waardenrijk onderwijs zijn belangrijke uitgangspunten voor openbare scholen.

Lees meer