Berichten

Centrum voor Thanatalogie: interdisciplinair onderzoek naar rituelen omtrent de dood

Onderzoek doen naar rituelen en voorstellingen rondom rouw, dood en verlies. Dat is waar het Centrum voor Thanatologie zich mee bezig houdt. Thanatologie is afgeleid van Thanatos die in de Griekse mythologie de dood personifieerde. In dit artikel stellen zij zich aan u voor.

Lees meer

Spiritualiteit activeert de hersenen

Bidden en mediteren: volgens sommigen is het nutteloos en doe je eigenlijk niks. Niks is minder waar, zegt neuroloog Andrew Newberg. Spiritueel bezig zijn stimuleert en activeert verschillende gebieden van de hersenen.

Lees meer

'Empathie valt mogelijk te trainen'

Mensen kunnen zichzelf mogelijk leren om meer empathie op te wekken voor anderen, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. 

Lees meer

Vervreemden, vertrekken en thuiskomen

Drie reisgenoten zaten vorige week maandag gebroederlijk achter de gesprekstafel in De Nieuwe Liefde in Amsterdam: Peter Nissen, Ward Cortvriendt en André van der Braak. Het onderwerp luidde ‘Vervreemden van je kerk’. De heren zijn ervaringsdeskundigen, want ze maakten de nodige omzwervingen door het Nederlandse religieuze landschap. 

Lees meer

'Naastenliefde niet sterker bij religieuze mensen'

Mensen die een geloofsovertuiging aanhangen zijn niet onbaatzuchtiger dan degenen die zich niet rekenen tot een religie. Dat is de conclusie van een rapport van de Nottingham University Business School, dat maandag bekend werd in Engelse media.

Lees meer

Godsdienstlozen wereldwijd grote groep

Mensen die zich met geen enkele religie identificeren vormen na christenen en moslims de grootste groep in het godsdienstige landschap. Dat blijkt uit een data-analyse van het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew.

Lees meer

Sfeer

Boeiend gesprek gehad met twee hbo-studenten die onderzoek hadden gedaan naar communiceren over zingeving met jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Een van hen was het onderzoek ingegaan met een ferme evangelische attitude en kwam er vier maanden later uit met veel minder vooringenomenheid en een open houding. Wat was er gebeurd?

Lees meer

Spinoza in het Vaticaan

Met veel belangstelling volg ik in de kranten de publicaties over de vondst van het afschrift van Spinoza’s Ethicain het Vaticaan. Inmiddels is het door Leen Spruit & Pina Totaro gevonden document in een even onbetaalbaar als schitterend boek bij de uitgever Brill in druk verschenen.  Een mooi resultaat dat het onderzoek, afgaande op de gegevens die nu openbaar zijn gemaakt, alleen maar ten goede zal kunnen komen.

Lees meer

Onderzoek naar geloofsopvattingen

De IKON-website Kerknieuws.nl start een uitgebreid onderzoek naar geloofsopvattingen onder leden van:
– de Algemene Doopsgezinde Sociëteit
– Het Apostolisch Genootschap
– de Remonstrantse Broederschap
– de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
– de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

Lees meer

Geluk is besmettelijk

Geluk werkt aanstekelijk en verspreidt zich “via golven” in vriendengroepen of onder familieleden. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd is door het medische tijdschrift British Medical Journal.

Lees meer