Berichten

Conferentie over zin in jeugdzorg

Windesheim organiseert op 28 november 2013 de conferentie ‘Deuren openen naar zin in jeugdzorg’. Het evenement vindt plaats in de Week van de reflectie in de zorg en jeugdzorg. Terwijl de beeldvorming over jeugdzorg in de media vaak negatief is, wil Windesheim stilstaan bij een positief verhaal: het is mogelijk om zin te hebben in jeugdzorg.

Lees meer

'Jongens hebben andere godsdienstles nodig'

Jongens leren door te onderzoeken en te ervaren, maar in het godsdienstonderwijs krijgen ze veelal talig, schrijvend en lezend onderwijs. Er moet heel wat veranderen aan godsdienstlessen om ook jongens bij de les te houden.

Lees meer

Centre for Religious Studies beoordeeld als beste

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen bedrijft wetenschap op het allerhoogste niveau. Dit heeft een internationale visitatiecommissie geconcludeerd in haar rapport dat op 5 juli is verschenen. De commissie onderzocht zes Nederlandse onderzoeksinstellingen op het gebied van Theologie en Religiewetenschappen en bestempelde het Centre for Religious Studies, het onderzoeksinstituut van de faculteit, als beste van Nederland. 

Lees meer

'Hannah Arendtschool in plaats van Steve Jobsschool'

Waar anderen, zoals Maurice de Hond, een grotere rol voor technologie in het onderwijs bepleiten, stelt filosofe en Zinprof Joke Hermsen op Volkskrant.nl dat het onderwijs conservatief hoort te zijn en dat het de culturele traditie bewaart, behoedt en koestert. Juist in het belang van het nieuwe en revolutionaire dat in ieder kind zit.

Lees meer

Franse scholieren en filosofie

In Frankrijk hecht de regering erg aan filosofieonderwijs. Niet zodat leerlingen feitjes over Spinoza of Kant kunnen opdreunen, maar zodat ze het gedachtegoed van grote denkers echt kunnen toepassen in de praktijk. Het wordt gezien als een manier om jonge mensen te vormen en te laten denken. Filosofie wordt aan de hand van thema’s verkend: bewustzijn, de ander, kunst, materie en geest, enzovoort.

Lees meer

'Schrappen vormingsonderwijs slechte zaak'

Het Humanistisch Verbond is bezorgd over het voornemen om het vormingsonderwijs in het openbaar onderwijs te schrappen. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen maakte dat voornemen vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Over jonge mensen die sporen(2)

Paula heeft een probleem en is een probleem voor haar omgeving, wordt er gezegd. Er valt niets mee te beginnen.  Mensen, hulpverleners, docenten zijn en worden boos op haar. Ze  luistert niet, ze doet niet wat haar gezegd wordt, haar gelaatsuitdrukking is ondoordringbaar en als ze uitvalt tegen haar moeder is ze ongehoord en niets ontziend hard. Zo wordt het niks met haar, wordt Paula telkenmale bezworen, ze moet aan haar toekomst denken. Hier hoor je de stem van de machteloosheid. Dat spreekt. De omgeving zit met de handen in het haar.

Lees meer

Over jonge mensen die sporen(1)

Er wordt veel, heel veel over het onderwijs geschreven. En over zij die dit mensenwerk uitvoeren. Weinig lees je over de ontvangers van het onderwijs: de kinderen, de jongeren. Wat zie je aan hen als je kijkt vanuit het hart, de relatie, kortom, vanuit het Godsgeloof? Wat komt er dan in het vizier? In een serie geschreven (en geanonimiseerde) portretten van jonge mensen die om wat voor reden dan ook tegen de grenzen van het toelaatbare aanlopen, wil ik laten zien dat zo’n blik aan de ene kant de werkelijke worstelingen aan het licht brengt en dat zij aan de andere kant helend kan werken. Onderstaand portret van Paula focust vooral op vragen als schuld en onschuld.

Lees meer

Levensbeschouwing, júist in het Openbaar onderwijs!

Wie nog denkt dat het openbaar onderwijs geen aandacht zou besteden aan wereldgodsdiensten en levensvragen, moet zijn kennis op peil brengen. Openbaar onderwijs en godsdienst/levensbeschouwing staan niet tegenover elkaar, maar gaan juist hand in hand. Actieve pluriformiteit, godsdienstvrijheid en waardenrijk onderwijs zijn belangrijke uitgangspunten voor openbare scholen.

Lees meer

Conferentie Werken met diepgang

Het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing van Hogeschool Windesheim organiseert op vrijdag 30 november de conferentie Werken met diepgang. Tijdens de conferentie presenteert lector André Mulder het boek Werken met diepgang. Levensbeschouwelijke communicatie in de praktijk van onderwijs, zorg en kerk. Er wordt kritisch op het boek gereflecteerd en in negen workshops lichten workshopleiders die verbonden zijn met het lectoraat, thema’s rond werken met diepgang op creatieve wijze toe. Ook is er ruime gelegenheid om van gedachten te wisselen.

Lees meer