Berichten

Oikos

Changemakers

Zinweb maakte de afgelopen jaren een aantal interessante videos over zingeving in de breedste zin van het woord. Deze maand delen we enkele series in een handig overzicht. Vandaag de serie Changemakers.
Lees meer

Vrijzinnigheid in het basisonderwijs: De Dialoogschool

‘Vrij Zinnig’ onderwijs

Vrijzinnigheid in onderwijs? Waar vind je dat als ouders? En hoe geef je levensbeschouwelijk onderwijs dat kinderen aanspreekt? Zinweb.nl ging op bezoek bij Tom Schoemaker, de ontwikkelaar van de ‘Dialoogschool’. 

"Kinderen zijn uit zichzelf ontzettend bezig met hun levensbeschouwing. De Dialoogschool ondersteund kinderen in deze ontdekking."

“Kinderen zijn uit zichzelf ontzettend bezig met hun levensbeschouwing. De ‘Dialoogschool’ ondersteund kinderen bij deze ontdekking.”

“Kinderen moeten levensbeschouwelijk worden ondersteund en uitgedaagd in het bijzonder onderwijs van nu”, vindt Tom Schoemaker. Hij geeft les op de Pabo in Arnhem en ontwikkelde, in samenwerking met basisscholen uit de omgeving ‘De Dialoogschool’. Bij deze manier van lesgeven staat de ontwikkeling van het kind centraal en wordt er vanuit dat principe gekeken welke tradities en levenshouding daarbij past.

Tom Schoemaker leert zijn studenten op welke manier ze hun leerlingen kunnen ondersteunen zodat ze veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen als levensbeschouwelijke identiteit. Want dit is minstens zo belangrijk als rekenen en taal.

 

 

 

 

Voor meer informatie over de ‘Dialoogschool’, of in contact komen met Tom Schoemaker? Klik hier

Kunst: Voorbij de waarheid

Het is al oud. Ouder dan de wereld zelf. Ouder dan de geschiedenis zelf. Ouder dan de mensheid. En dat is wat we hard nodig hebben in de huidige tijden. De kunst geeft ons troost en inzicht. De kunst leert ons nog meer dan het journaal. Onderwijs is zoveel meer dan lessen in de waarheid. Het gelijk van Ramsey Nasr. Door Kalle Brüsewitz.
Lees meer

‘Omgaan met intimiteit in de klas is vanzelfsprekend’

Een interview met Erwin van Koppen, docent op een potestants-christelijke school in Hazerswoude, over hoe om te gaan met intimiteit in de klas. Het interview is afgenomen door Michel Peters. Dit artikel verscheen in de AdRem van mei 2015. Lees meer

Pleidooi voor het vak levensbeschouwing

Afgelopen maart stond in het teken van de provinciale verkiezingen. Tijdens het debat bij Pauw deed Diederik Samsom een wijze uitspraak: “de strijd tegen terreur begint in het klaslokaal.” Naar mijn mening heeft hij hier een belangrijk punt te pakken. Maar Samsom, waar blijven de concrete plannen? Een analyse door Annemiek Lely.

Lees meer

Recensie: 3000 jaar denkers over onderwijs

Een boek met honderden zeer diverse uitspraken over het nut en betekenis van onderwijs door de eeuwen heen. Maar meer nog dan een verzameling is dit boek een duiding van onderwijs in het hier en nu. Een recensie door Nicole des Bouvrie.

Lees meer

Kan de publieke ruimte verbroederen?

In Trouw woedde onlangs een discussie over of de kerk noodzakelijk is voor de publieke moraal. Kan de publieke ruimte zelf die taak vervullen?

Lees meer

Aandacht voor sociale vaardigheden op de basisschool

Het onderwijssysteem lijkt steeds meer als doel te hebben praktische vaardigheden bij te brengen. Dit kan ten koste gaan van het bijbrengen van sociale vaardigheden. Het idee van De Vreedzame School speelt hierop in.

Lees meer

Hoe onderwijs je een ethische houding?

Waarom blijven mensen een toeschouwer wanneer er iets ergs gebeurt recht voor hun ogen? Het aanleren van een ethische houding waarbij respect voor de ander centraal staat als menselijke waarde kan op vele manieren gebeuren. Van kinds af aan, in een religieuze omgeving, maar het kan ook op school.

Lees meer

'Goede docent houdt spreekbeurt van z'n leven'

Correspondent Onderwijs Johannes Visser: “Nu het middelbare-schooljaar ten einde loopt en de planning voor volgend jaar gemaakt wordt, wordt het tijd stil te staan bij de vraag: wat is eigenlijk de ideale leraar? Vandaag het antwoord van een van mijn leerlingen, Iris Oosterhoorn (17), die niet van toets tot toets wil leven.”

Lees meer