Berichten

Besluiten over noodhulp bijdragen

Nederland geeft jaarlijks miljoenen uit aan noodhulp. Maar hoe wordt er eigenlijk besloten wat de bijdrage moet zijn?

Lees meer

Maffe kantoren van noodhulporganisaties

“Zoals kleding iets zegt over een persoon, zo zegt een kantoor iets over een organisatie”, stelt Maite Vermeulen. Heeft ze gelijk? Bekijk de hoofdkantoren van noodhulporganisaties die de correspondent Conflict & Ontwikkeling samen met fotograaf Pieter van den Boogert bezocht. Ze vereerden onder andere de WHO, het Rode Kruis en Oxfam met een bezoek.

Lees meer

Dit noodhulppakket wordt u aangeboden door Coca-Cola

Grote commerciële multinationals werken steeds vaker samen met non-profitorganisaties bij het verlenen van noodhulp na rampen. Op het eerste gezicht lijkt dat een botsing van twee onverenigbare werelden, maar de praktijk wijst uit: beide partijen profiteren ervan én slachtoffers zijn ermee geholpen. Hoe IKEA vluchtelingen een woning geeft en Vodafone slachtoffers van een tyfoon met elkaar in contact brengt.

Lees meer

Vrijzinnige deuk

Vorige week hoorde ik bij een vergadering van de Raad van Kerken in Nederland de Syrisch Orthodoxe priester Samuel Dogan over de situatie in Syrië. Hij las een brief voor van de bisschop van Homs en Sadad. Er is veel kapot in Syrië, het hele land ligt in duigen. In zijn brief vroeg de bisschop speciaal aandacht voor de situatie van de christenen. De stad Sadad waar veel christenen wonen is een week lang bezet geweest door de terroristen, mensen zijn vermoord, scholen en kerkgebouwen vernietigd, mensen zijn nog steeds zoek. Een samenleving, families zijn onherstelbaar beschadigd tot in vele generaties die gaan komen. De situatie van de christenen in dit gebied is erg slecht.

Lees meer

Noodhulp Fillipijnen door Doopsgezind Wereldwerk

Doopsgezind WereldWerk stelt haar bankrekening open voor giften voor de slachtoffers van de tyfoon Haiyan. De ontvangen bijdragen worden gestuurd naar Mennonite Central Committee (MCC), dat al heeft aangegeven een eerste bedrag van 50.000 euro ter beschikking te stellen aan Church World Service, dat samenwerkt met de ‘Philippine Disaster Risk Reduction Network’.

Lees meer