Berichten

Ook Statenvertaling is waus

Hoe zou het zijn met de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)? Het kind is inmiddels zeven jaar oud en heeft een jaar geleden de status van voorkeursvertaling gekregen in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daar was veel om te doen. 

Lees meer