Berichten

Jezus haat de rijken

‘De schepping, daar school dus een ondernemersopdracht in’, zo stelt Gerben Bloemendal. Er is een probleem, blijkbaar. Mag je geld verdienen en winst maken als je christen bent? Ligt dat gevoelig? De Bijbel en ondernemerschap leven op gespannen voet, op één of andere manier. Dat is tenminste wat Gerben Bloemendal van het ‘Christelijk Ondernemers Netwerk’ (CON) de reden gaf om zich met dit onderwerp bezig te houden. Analyse door Kalle Brüsewitz. Lees meer

‘Columbine’ en het recht om te verminken (2)

Wie is er verantwoordelijk voor geweld? Is dat de kunstenaar die de daders inspireert? Of is de het dader zelf? Schrijver Hafid Bouazza zegt hierover: ‘Iedereen heeft het recht om mijn teksten de verminken, verkeerd te lezen en verkeerd te interpreteren’. Niet hij, maar de beschouwer is verantwoordelijk voor wat het doet met een kunstwerk. Een analyse door Kalle Brüsewitz. Vandaag Deel 2.

Lees meer

Recensie: Kinderen van Rousseau

Het eerste in een nieuwe serie pamfletten van uitgeverij de Bezige Bij is een pamflet tegen de tijdgeest. Een boek waarin een standpunt ingenomen durft te worden, gebruik makend van een filosofische onderbouwing en een visie op de samenleving. Dat klinkt als een interessant boek(je). Maakt Paul Claes het ook waar? Een recensie van Nicole des Bouvrie.

Lees meer

CU-Kamerlid Joël Voordewind zoekt naar het ‘goede’ voor de stad

ChristenUnie-politicus Joël Voordewind strijdt al jaren voor gelijke behandeling van Christenen over de hele wereld. Hij gelooft dat christenen een taak hebben in de politiek en in de wereld, om samen het koninkrijk Gods te creëren. Kalle Brusewitz en Jan Willem Stenvers interviewen hem in DoopsgezindNL hier over, maar ook over of het mogelijk is om vrijzinnige-christelijke politiek te voeren.

Lees meer