Berichten

Internationaal congres Just Peace

Internationaal congres Just Peace
Professoraat van Fernando Enns had de start die hij wenste

Dirk Visser  –  Met een wetenschappelijk congres (Just Peace) op hoog niveau, oecumenisch en interdisciplinair van opzet, met sprekers van verschillende continenten en ruim honderd deelnemers, van wie twintig uit het buitenland, kreeg het professoraat van dr. Fernando Enns het begin dat hij zich had gewenst. Het congres over rechtvaardige vrede was georganiseerd door de VU en het jubilerende Doopsgezind Seminarium, die ook de leerstoel (doopsgezinde vredes)theologie en ethiek hebben ingesteld. Ook sloot het congres aan bij Enns’ oratie, ‘Op weg naar een oecumenische theologie van rechtvaardige vrede’.

Lees meer