Berichten

Recensie: Het Vrijzinnige Web

Op Zinweb verscheen al eerder een recensie van het boek Het Vrijzinnige Web, over de geschiedenis van vrijzinnigheid in Nederland. Nu ook een recensie uit de AdRem, het maandblad van de Remonstranten. Lees meer

Is liegen nog wel mogelijk?

In een postmoderne samenleving heeft men het idee van de waarheid misschien wel opgegeven. Is liegen dan eigenlijk nog wel mogelijk?

Lees meer

Recensie: Het Vrijzinnige Web

Het HDC, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, van de VU heeft diens jaarboek als thema het vrijzinnig protestantisme gegeven. Het is interessant om te lezen hoe deze moderne stroming zich in met name de negentiende eeuw heeft ontwikkeld.

Lees meer