Berichten

Gelijk hebben, gelijk krijgen en technologie

Het is een eeuwenoud dilemma – zelfs als je iets honderd procent weet, als iets zo duidelijk is dat het haast niet meer onderbouwd hoeft te worden, dan nog kan iemand er niet van overtuigd worden. Kortom, wanneer je gelijk hebt betekent dat niet dat je ook gelijk krijgt. Maar hoe zit dat dan met de technologie die langzamerhand steeds meer facetten van ons leven gaat beheersen? Krijgen die altijd gelijk, ongeacht wat wij er van vinden? Reflectie door Nicole des Bouvrie.

Lees meer

Doopsgezind NL: De kunst van het leven

De wijze rabbi Susja zei kort voor zijn dood: ‘In het toekomende Rijk zal mij niet gevraagd worden: “Waarom zijt gij niet Mozes geweest?” Mij zal gevraagd worden: “Waarom zijt gij niet Susja geweest?” Is deze uitspraak van een van de beroemdste chassidische wijzen in wezen niet eenzelfde opdracht als die van het doopsgezinde jaarthema ‘Geroepen om te leven’? Je hebt maar een leven gekregen en – zoals elders in het chassidische verhaal staat – “met iedere mens is er iets nieuws ter wereld gebracht, dat er nog niet was, een eerste en enig iets”. Om die unieke mens te worden, om je eigen weg te gaan, dat is een zware opdracht. Je hebt een leven lang nodig om antwoorden te vinden, of op z’n minst een richting. “Een heel leven lang leren leven”, volgens de Romeinse wijsgeer Seneca. Door Tea Rienksma. Lees meer

Recensie: Kun je een betere wereld kopen?

Interessante materie, de vraag hoe we een mondiaal ethisch probleem op laten lossen door ieder individu voor zich, in de supermarkt. Waar producten en labels zich verdringen, alternatieven niet erg duidelijk zijn en het voornamelijk veel te veel tijd kost om werkelijk de keuze te maken die je wilt. En zelfs als je alle tijd zou hebben, stelt Wouter Mensink, dan nog is het ondoenbaar om werkelijk na te gaan welk lijden een specifiek product heeft voortgebracht. Tijd dus om na te denken over de structuur waarbinnen ‘fairtrade’ is ontstaan en opgeleefd is, en hoe het wellicht anders kan. Een recensie door Nicole des Bouvrie.

Lees meer