Berichten

Help toekomstig Nederland in kaart brengen

Stop bitching, start a revolution, is het motto van het project Nieuw Nederland van Jelle Brandt Corstius. Heb of ken jij een initiatief dat Nederland een mooie toekomst gaat geven? Zet het dan op onze Nieuw Nederland-kaart en wie weet komt Jelle, of een andere correspondent, een kijkje nemen.

Lees meer

Sociaal kapitaal(2)

De sporen van het begrip sociaal kapitaal zijn terug te volgen tot het begin van de twintigste eeuw (bij de filosoof John Dewey bijvoorbeeld), maar het speelt geen rol in de grote debatten en bij de grote denkers. Tot een jaar of twintig geleden. Toen kwam de term in trek onder sociale wetenschappers, via de sociologen Pierre Bourdieu en James Coleman, maar vooral de Amerikaanse politicoloog Robert Putnam en zijn boek Making democracy work (1993). Putnam heeft het begrip als geen ander populair gemaakt en in hoge mate bijgedragen aan de politieke belangstelling ervoor.

Lees meer

Sociaal kapitaal(1)

Ooit solliciteerde een neef bij de directie van een grote ICT firma. Het gesprek verliep aanvankelijk moeizaam en dreigde onstuitbaar voort te kabbelen naar een afwijzing. Tot op de valreep ineens bleek dat hij, net als de directeur van het bedrijf, een groot deel van zijn leven actief was geweest in scouting. Dat schiep een band. Waarna de conversatie volledig opbloeide en hij tenslotte de begeerde baan binnensleepte. Het is een voorbeeld van de effectiviteit van wat wordt aangeduid als sociaal kapitaal. Met sociaal kapitaal wordt geduid op de sociale netwerken waarvan mensen deel uitmaken, en de normen en het vertrouwen die zij op basis hiervan ontwikkelen. Sociaal kapitaal kan als middel fungeren waarmee maatschappelijke ambities worden verwezenlijkt en als hulpbron bij het zoeken naar oplossingen voor gezamenlijk ervaren problemen.

Lees meer