Berichten

Pleidooi voor het vak levensbeschouwing

Afgelopen maart stond in het teken van de provinciale verkiezingen. Tijdens het debat bij Pauw deed Diederik Samsom een wijze uitspraak: “de strijd tegen terreur begint in het klaslokaal.” Naar mijn mening heeft hij hier een belangrijk punt te pakken. Maar Samsom, waar blijven de concrete plannen? Een analyse door Annemiek Lely.

Lees meer

Licht!

Hoe kijken soefi’s tegen de wereldreligies aan? Wat geloven rozenkruisers en wie zijn vrijzinnigen? Deze en vele andere vragen staan centraal tijdens het levensbeschouwelijke festival ‘LICHT!’ dat iedereen wil inspireren en informeren. 

Lees meer

Spirit 24 Nieuws van deze week

Naar aanleiding van het ‘thema van de week’ wordt een actueel onderwerp nader uitgediept met enkele fragmenten uit programma’s uit het rijke aanbod van spirit24.nl. Deze week is het thema: de Hadj, de jaarlijkse bedevaart naar Mekka. In de rubriek ‘Niet te geloven’ komen opmerkelijke nieuwsfeiten op het gebied van religie voorbij. Ook blikt het Nieuws vooruit: wat gaat er de komende week spelen op levensbeschouwelijk gebied?

Lees meer

Spirit 24 Nieuws van deze week

Naar aanleiding van het ‘thema van de week’ wordt een actueel onderwerp nader uitgediept met enkele fragmenten uit programma’s uit het rijke aanbod van spirit24.nl. Deze week is het thema: Christenen in het Midden-Oosten leven dagelijks in angst. In de rubriek ‘Niet te geloven’ komen opmerkelijke nieuwsfeiten op het gebied van religie voorbij. Ook blikken we vooruit: wat gaat er de komende week spelen op levensbeschouwelijk gebied.

Lees meer

Bewust leven een hype zonder ziel?

“Gezond leven gaat steeds vaker om een gezond lichaam en niet om een gezonde wereld”, zegt publicist, dichter en jurist Roxane van Iperen in de NRC. “Was duurzaam leven vroeger slechts voorbehouden aan de geitenwollensok, nu is het een serieuze zaak onder hipsters en zodoende ook de nalopende massa.”

Lees meer

Theïsme als manier van leven

Religie staat vooral voor vrijheid. De existentiële vrijheid om, contra de prozaïsche alledaagsheid, het transcendente te denken en duiden. Toch staat die vrijheid steeds meer onder druk. Zo laat bijvoorbeeld het Nieuwe Atheïsme geen mogelijkheid onbenut om te verkondigen dat geloof in God irrationele onzin is. Het bestaan van God is niet wetenschappelijk bevestigd en daarom zou godsgeloof intellectueel onaanvaardbaar zijn. Dit soort sciëntistische religiekritiek berust echter op een diep en in feite zelfs tragisch misverstand.

Lees meer

Levensbeschouwing, júist in het Openbaar onderwijs!

Wie nog denkt dat het openbaar onderwijs geen aandacht zou besteden aan wereldgodsdiensten en levensvragen, moet zijn kennis op peil brengen. Openbaar onderwijs en godsdienst/levensbeschouwing staan niet tegenover elkaar, maar gaan juist hand in hand. Actieve pluriformiteit, godsdienstvrijheid en waardenrijk onderwijs zijn belangrijke uitgangspunten voor openbare scholen.

Lees meer

Loket Levensvragen biedt nieuw perspectief

Wie in Amsterdam woont en zit met een vraag op het gebied van relatie, werk, zingeving of geloof, maar ook wie een partner zoekt, niet uit de kast durft te komen, ziek of eenzaam is, kan voortaan aankloppen bij het Loket Levensvragen. 

Lees meer

Conferentie Werken met diepgang

Het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing van Hogeschool Windesheim organiseert op vrijdag 30 november de conferentie Werken met diepgang. Tijdens de conferentie presenteert lector André Mulder het boek Werken met diepgang. Levensbeschouwelijke communicatie in de praktijk van onderwijs, zorg en kerk. Er wordt kritisch op het boek gereflecteerd en in negen workshops lichten workshopleiders die verbonden zijn met het lectoraat, thema’s rond werken met diepgang op creatieve wijze toe. Ook is er ruime gelegenheid om van gedachten te wisselen.

Lees meer

Geen subsidie levensbeschouwelijke omroepen meer

Robin de Wever – Het nieuwe kabinet stopt met de subsidie voor de specifiek levensbeschouwelijke omroepen. Programma’s als Kruispunt, Songs of Praise en Het Vermoeden moeten straks worden betaald uit de portemonnee van de KRO en de NCRV.

Lees meer