Berichten

Worden wat je bent(1)

Wie ben ik? De filosofie geeft geen antwoord op die vraag. Nu heb ik van de filosofie nooit iets geleerd waar ik in het dagelijks leven wat aan had en daarom nooit iets gezien in filosofen. Een uitzondering vormt de Duitse filosoof Peter Sloterdijk, van wie ik iets heb opgestoken wat ik goed kan gebruiken. En dat overkwam mij na lezing van zijn boek Je moet je leven veranderen. (Nederlandse editie Uitgeverij Boom, Amsterdam 2011).

Lees meer