Berichten

Zinzoekers IJsseldelta organiseert symposium

Welke verschillen en welke overeenkomsten bestaan er tussen vrijzinnigen van verschillende organisaties? Dat is de centrale vraag die gesteld wordt tijdens de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Zinzoekers IJsseldelta.

Lees meer

Bouw mijn kerk!

Christa Anbeek – Franciscus van Assisi (1182-1226) knielde in 1205 voor het vervallen kerkje van San Damiano toen een stem hem riep: ‘Bouw mijn vervallen huis weer op’. Hij nam dit visioen letterlijk en zette zich overal in om vervallen kerken te restaureren.

Lees meer

Vrijzinnige 20'ers: Sem Jongsma – de Weldoener

“Ik heb een fundament in mijn geloof en ik denk ook dat dat fundament ervoor zorgt dat ik open kan staan voor een ander” aldus Sem Jongsma.

Lees meer

Kerk op zoek naar nieuwe vormen (2)

Leven in vloeibare tijden
De kloof tussen de kerk en de wereld die haar omringt, wordt steeds groter. En op een gegeven moment wordt die kloof zelfs zo groot dat alleen spirituele atleten er nog overheen kunnen springen. Anderen haken af: zij laten de kerk voor wat zij is, de wereld is hen genoeg. Of zij zweren juist de wereld af en verschansen zich in de kerk als in een veilige burcht.

Lees meer

Bestuur geschokt over aangekondigde opheffing Stichting Kerk en Wereld

Het bestuur van de Stichting Kerk en Wereld is geschokt door het voorstel van het Moderamen van de PKN en het bestuur van de Dienstenorganisatie aan de Kleine Synode om de stichting te ontbinden. Kerk en Wereld is een fenomeen voor velen. Het bestuur van Kerk en Wereld vindt het dan ook onbegrijpelijk dat een uitstekend functionerende stichting met een lange historie en grote bekendheid, opgeheven wordt. De Kleine Synode vergadert op 21 juni a.s. over dit voorstel.

Lees meer

De kerk ziet niet dat authentiek godsbesef doorbreekt

In een recent essay van Monique Samuel In Trouw over de kerk klonk door, dat die te veel een instituut of gebouw is geworden, en te weinig een zijn, ook in het gedrag of de openheid naar buitenstaanders toe. De kerk zou volgens haar ‘ontzield zijn geraakt’ en de ‘levende ervaring door de ratio hebben verdreven’ (Trouw 1-12-12). 

Lees meer

Thuisblijverspreek – Matthijs de Vries 'De beklagenswaardigste mensen'

De ‘thuisblijverspreek’ is deze keer van ‘lekenpreker’ Jan Prij. Alle thuisblijverspreken worden gearchiveerd in een map onder deze naam. De vorige preken vindt u ook als u naar de onderzijde van deze pagina doorscrollt.

Lees meer

Pionieren met chaoskerk en no budget-kerk

Een kerk waar mensen zelf hun stoel, koffie, muziekinstrumenten, kinderspeeltjes en liturgische voorwerpen mee naar toe nemen. En als ze binnen willen zitten moet er iemand een ruimte ter beschikking stellen. Welkom bij de no budget-kerk: een kerk zonder budget en bezit.

Lees meer

Hoeveel PKN zit er in de vluchtkerk (2)

Maandenlang leek de PKN zich weinig aan te trekken van de uitgeprocedeerde asielzoekers die afgelopen herfst in tenten bivakkeerden in Amsterdam-West. Totdat Arie Boomsma zich op twitter boos maakte en riep: ‘Wees kerk!’ Was het instituut Protestantse Kerk Nederland werkelijk zo sloom of is de Vluchtkerk waar de illegalen nu verblijven een mooi voorbeeld van samenwerking tussen basisbeweging en bureaucratie? VolZin schreef er een artikel over. Wij plaatsen het in twee delen op Zinweb.

Lees meer

Hoeveel PKN zit er in de vluchtkerk (1)

Maandenlang leek de PKN zich weinig aan te trekken van de uitgeprocedeerde asielzoekers die afgelopen herfst in tenten bivakkeerden in Amsterdam-West. Totdat Arie Boomsma zich op twitter boos maakte en riep: ‘Wees kerk!’ Was het instituut Protestantse Kerk Nederland werkelijk zo sloom of is de Vluchtkerk waar de illegalen nu verblijven een mooi voorbeeld van samenwerking tussen basisbeweging en bureaucratie? VolZin schreef er een artikel over. Wij plaatsen het in twee delen op Zinweb.

Lees meer