Berichten

De vraag of god bestaat…

De vraag of God bestaat is, zo lijkt het de theoretisch en sociaal psycholoog Kees Alders, volkomen irrelevant zolang nog niet duidelijk is wie of wat God is: ‘Want wat heeft het voor zin te discussiëren over het bestaan van iets wanneer we geen overeenstemming hebben over wat het is? Meer dan een filosofische en wetenschappelijke nonsensdiscussie kan dat niet opleveren.’

Lees meer